skip to Main Content

Ansök om snabba pengar till mindre aktiviteter!

Om ni har en idé om en mindre aktivitet kan ni ansöka om pengar genom något av våra paraplyprojekt. Varje Småstöd är ett eget projekt som ägs av Leaderföreningen.

Det är enkelt att söka och ni får snabbare beslut och utbetalning. De som ska vill genomföra en aktivitet behöver ha ett organisationsnummer och bedriva verksamhet inom, för det aktuella stödets, geografiska område. Aktiviteten får vara maximalt 6 månader och påbörjas först efter att ansökan har skickats in till Leader. Pengarna kan användas till budgeterade utgifter för genomförande av aktiviteten. Medfinansiering krävs motsvarande samma summa som ni söker från Leader till er aktivitet. Er medfinansiering ska tillhöra aktiviteten och kan utgöras intäkter/pengar men lika gärna av ideellt engagemang, skänkta tjänster eller annan värdefull sponsring från föreningsliv, företag eller privatpersoner. Medfinansieringen kan inte utgöras av mer offentlig finansiering.

Vi erbjuder 4 stycken olika Småstöd – samtliga med specifikt tema, grundkrav och poängbedömning;

  1. Vill ni, tillsammans med andra byar och oss på Leader Sjö, Skog & fjäll, utforska begreppet ”Smart Village” eller ”Vad är den funktionella byn”? I vilken omfattning kan en by stå på egna ben och bli självförsörjande? Har ni idéer som ni vill testa eller önskar ni lära er mera om begreppet? Sök pengar från Smart Village. Sökbart belopp 10 000 – 40 000 kronor inklusive moms.
  2. Är du/ni intresserad utav hållbar affärsutveckling genom Cirkulärt Företagande ? Vill ni, gemensamt med oss, undersöka hur det går att arbeta cirkulärt? Är du en småföretagare som vill utforska möjligheten? Kanske i samverkan med civilsamhället? Sökbart belopp 10 000 – 40 000 kronor inklusive moms.
  3. Om aktiviteten du/ni vill genomföra handlar om att öka välmåendet hos vår lokalbefolkning så kan ni få pengar till Friskhet & Hälsa. Har du/ni idéer om aktiviteter för äldre, ungdomar eller funktionsnedsatta? Eller kanske tankar som kan stötta integrationen i ditt område? Sökbart belopp 10 000 – 40 000 kronor inklusive moms.
  4. Har ni en idé där ni behöver göra en teknisk kartläggning? Eller i behov av att anlita extern professionell kompetens? Då kan ni ansöka om ett stöd från Förstudier ”Nya Lösningar” för att kunna ta ställning till om det går att gå vidare med er idé. Sökbart belopp 20 000 – 80 000 kronor inklusive moms.
Back To Top