skip to Main Content

Ansök om pengar till mindre aktiviteter!

Om ni har en mindre aktivitet som ni behöver pengar till så kan ni ansöka om att få genomföra denna med stöd från något av våra SMÅSTÖD. Det är lite enklare att söka och ni får snabbare beslut och utbetalning.

För att söka så behövs ett organisationsnummer och aktiviteten behöver utföras och ge nytta inom vårt Leaderområde och innehålla nytänkande. Aktiviteten får vara maximalt 6 månader och påbörjas först efter att ni mottagit beslut om bifall och signerat avtal med LEADER Sjö, skog & fjäll. I ett godkänt SMÅSTÖD så kan pengarna användas till genomförande av aktiviteten enligt er budget.

Ni ska själva medfinansiera med minst samma summa som ni söker. Er medfinansiering ska naturligt höra ihop med aktiviteten och kan vara ideell tid. Ideell tid är alltså inte pengar som betalas in eller ut, men är mycket värdefullt för projektet att människor väljer att investera sin fritid för att göra sitt lokalsamhälle bättre. Det kan också vara skänkta tjänster eller annan värdefull sponsring från föreningsliv, företag eller privatpersoner. (Medfinansieringen kan inte utgöras av egna kontanta medel eller offentlig finansiering.)

Bedömning och besked om bifall/avslag sker cirka 30 dagar efter komplett mottagen ansökan. Hur söker man?

Vi erbjuder 4 stycken olika SMÅSTÖD – samtliga med specifikt tema, grundkrav och poängbedömning;

  1. Vill ni, tillsammans med andra byar och oss på Leader Sjö, Skog & fjäll, utforska begreppet ”Smart Villages” eller ”Vad är den funktionella byn”? I vilken omfattning kan en by stå på egna ben och bli självförsörjande? Har ni något samarbete eller en aktivitet som ni vill testa eller önskar ni lära er mera om begreppet? Sök pengar från Smart Villages. Sökbart belopp 10 000 – 40 000 kronor.
  2. Är du/ni intresserad utav hållbar affärsutveckling genom Cirkulärt Företagande? Vill ni, gemensamt med oss, undersöka hur det går att arbeta cirkulärt? Är du en småföretagare som vill utforska nya affärsmodeller/ möjligheter? Kanske i samverkan med civilsamhället? Sökbart belopp 10 000 – 40 000 kronor.
  3. Om aktiviteten du/ni vill genomföra handlar om att öka välmåendet hos vår lokalbefolkning så kan ni få pengar från Friskhet & Hälsa. Har du/ni tankar på att genomföra någon aktivitet för äldre, ungdomar eller funktionsnedsatta? Eller kanske något som kan stötta integrationen i ditt område? Sökbart belopp 10 000 – 40 000 kronor.
  4. Behöver ni göra en teknisk kartläggning? Eller i behov av att anlita extern professionell kompetens för att gå vidare med den tekniska sidan av en innovation eller liknande? Då kan ni ansöka om ett stöd från Förstudier ”Nya Lösningar” för att kunna ta ställning till om det går att gå vidare. Sökbart belopp 20 000 – 80 000 kronor.

Har ni behov av ett större belopp så finns möjligheten att söka Projektstöd.

Back To Top