skip to Main Content

Förverkliga era idéer med något av våra Småstöd;

Hållbara Företag & Föreningar

* Vill ni anlita kompetens utifrån för att lära er mer om hur er verksamhet kan bli mer hållbar?
* Är du en småföretagare som vill skapa ytterligare verksamhetsben att stå på?
* Vill ni tillsammans utveckla en digital kommersiell plattform eller fysisk mötesplats med inriktning på cirkulär ekonomi (dela, hyra, låna, reparera, återbruka)?
* Vill ni gå samman i ett kooperativ och hålla djur eller odla tillsammans?
* Vill ni genomföra en LEA — Lokalekonomisk analys— i er by?
* Sökbart belopp 10 000 – 40 000 kronor.

Smarta Landsbygder

* Vill ni bjuda in alla i bygden och samla alla goda idéer i en långsiktig bygdeplan?
* Vill ni utforska i vilken omfattning en by kan stå på egna ben och bli mer självförsörjande?
* Vill ni starta en ideell delningsplattform för till exempel återbruk, odling eller matlagning?
* Har ni funderingar på att skapa en trygghetspunkt i bygden?
* Vill ni lära er mera genom studiebesök, föreläsningar eller liknande för att kika på möjligheten att starta upp en digital lanthandel?
* Sökbart belopp 10 000 – 40 000 kronor.

Förstudier ”Nya Lösningar”  (EJ LÄNGRE SÖKBART)

* Behöver ni göra en teknisk kartläggning?
* Vill ni ta fram en mindre prototyp på en produkt, eller testa en ny tjänst?
* Är ni i behov av att anlita extern kompetens för att gå vidare med en innovativ idé?
* Sökbart belopp 20 000 – 80 000 kronor.

Friskhet & Hälsa

* Har ni en idé om att öka lokalbefolkningens välmående?
*
Vill ni genomföra någon aktivitet för seniorer?
* Vill ni lära er mer om inkludering av ungdomar eller funktionsnedsatta i er förening?
* Har ni idéer om ökad integration?
* Sökbart belopp 10 000 – 40 000 kronor.

 

Stöd kan ges till kompetenshöjning, gemensamma möten, anlitande av extern kompetens samt enklare utrustning för att genomföra aktiviteten. Stöd kan ej ges till investeringar.

Stöd för aktiviteter inom Hållbara Företag & Föreningar kommer från EU:s Regionalfond. Detta kan sökas både av aktörer i staden Östersund och på landsbygden. Finns samverkan mellan företag/förening på landsbygden och i Östersunds stad så ger det pluspoäng vid bedömning.

Stöd för idéer inom Smarta Landsbygder, Förstudier ”Nya lösningar” och Friskhet & Hälsa kommer från EU:s Landsbygdsfond. Dessa kan sökas enbart av aktörer verksamma på landsbygden.

Samtliga Småstöd kan sökas av företag och föreningar i kommunerna Härjedalen (undantag Ytterhogdals församling), Berg, Östersund, Krokom och Åre. Aktiviteterna ska skapa allmännytta. Samverkan mellan flera aktörer är inte ett krav men finns samverkan mellan företag/förening/offentlig sektor ger det pluspoäng vid bedömning.

För att söka så behövs ett organisationsnummer och aktiviteten behöver utföras och ge nytta inom vårt Leaderområde och innehålla nytänkande. Aktiviteten får vara maximalt 6 månader (dispens kan ges) och kan påbörjas först efter att ni mottagit beslut om bifall och signerat ett avtal. I ett godkänt Småstöd så kan pengarna användas till genomförande av aktiviteten enligt er budget.

Ni ska själva motprestera med minst samma summa som ni söker. Vanligast är att sökande går in med ideell tid. Ideell tid är alltså inte pengar som betalas in eller ut, men är mycket värdefullt då människor väljer att investera sin fritid för att göra sitt lokalsamhälle bättre. Det kan också vara skänkta tjänster eller något annat värdefullt från föreningsliv, företag eller privatpersoner. Ni har också möjlighet att själv gå in med kontanter.

Ansökningar mottages löpande och bedöms när de är kompletta och bedömningsbara. Besked om beslut får ni inom en vecka därefter. Hur söker man?

Småstöd är sökbart till slutet av 2021 (med reservation för att alla pengar redan är utdelade). Aktiviteten behöver genomföras senast våren 2022.

Back To Top