skip to Main Content
Nu Finns Möjligheten Att Söka Småstöd

Nu finns möjligheten att söka Småstöd

Nu kan föreningar/företag söka mindre stöd för aktiviteter inom: Smart Villages, Cirkulärt företagande, Friskhet & Hälsa eller Förstudier ”Nya lösningar”. Bedömning och beslut inom ca 30 dagar från komplett inlämnad ansökan. Läs mera här >>

Back To Top