skip to Main Content

On Tour Följ med på resan till några av våra projekt » VISION VÅR VISION 2014-2020 Nytänkande i fjällnära framtidsbygd för samhörighet och hållbar tillväxt Slide ALLA PROJEKT BIDRAR TILL ÖKAD HÅLLBARHET Ekonomiskt, ekologiskt eller socialt TEXT 2 RADER HAR NI IDÉER FÖR LOKALT LEDD UTVECKLING? Vi kan erbjuda coachning och nätverk! TEXT 1 RAD TEXT 2 RADER SAMARBETE Ger nya produkter och tjänster TEXT 1 RAD GENOM LEADERPROJEKT SKAPAS NYA JOBB I BYGDEN

Sjö, Skog & Fjäll ger stöd till Lokalt Ledd Utveckling med Leadermetoden. Vårt geografiska område täcker Berg, Härjedalen, Krokom, Åre och Östersunds kommuner.

Ta gärna kontakt med oss!

Viktiga datum


BESLUTSMÖTEN, LAG: 24/2, 21/4, 2/6 

SMÅSTÖD: ansökningar beslutas ca 1 gång/månad.

Alla ansökningar tas emot löpande. Beslut tas vid första möjliga tillfälle efter att er ansökan är komplett. Ni som söker kan påverka detta genom att ha en så komplett ansökan och budget som möjligt, inklusive offerter.

ÅRSMÖTE OCH VAL TILL LAG: 21/4 kl 18.30
Årsmötet kommer även i år att hållas digitalt.

Vill du eller din organisation bli medlem?

Kontakt för valberedningen: peter.jansson@are.se

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Aktuellt

Filmer från Leader on tour

LEADER ON TOUR BESÖKER FUNÄSFJÄLLEN, OFFERDAL, ÅRE m.fl... Första stoppet på vår turné med var Funäsfjällens spår-och ledprojekt. Varje måndag…

Strategi 2027 snart igång

Här är den info som finns om kommande programperiod. Vi planerar för att dra igång arbetet med Strategi 2027 under…

Ideell tid = digitala möten

Ni är väl medveten om att motprestation i form av ideell tid även kan genomföras digitalt? Möten där deltagarna utför…

Back To Top