skip to Main Content

Passar projektet hos Leader Sjö, Skog & Fjäll?

Välkommen att testa vår snabbguide. Här ställer vi några grundläggande frågor. Genom dessa 7 frågor så kan ni snabbt få klarhet i om ert projekt verkar passa som Leaderprojekt. Om guiden ger positivt utslag så är det ingen garanti för att projektet prioriteras, men det kan ge en första fingervisning. Vid positivt utslag, vänligen ta kontakt med utvecklingskontoret för vidare dialog.Back To Top