skip to Main Content

2 RAD Småstöd SAMLA IDÈERNA OM BYNS UTVECKLING I EN BYPLAN? Sök upp till 40 000kr i SMÅSTÖD! 2 RAD 30år metod 30 ÅR MED LEADERMETODEN 25 år i Sverige 2 RAD Ideer LLU HAR NI IDÉER FÖR LOKALT LEDD UTVECKLING? Vi kan erbjuda ekonomiskt stöd, coachning och nätverk! On Tour Följ med på resan till några av våra projekt » 3 RAD Vision VÅR VISION 2014-2020 Nytänkande i fjällnära framtidsbygd för samhörighet och hållbar tillväxt 2 RAD Samarb SAMARBETE Ger nya produkter och tjänster 1 RAD Nyajobb GENOM LEADERPROJEKT SKAPAS NYA JOBB 2RAD Ny strategi EN NY LOKAL UTVECKLINGSSTRATEGI 2023-2027 Följ processen på strategi2027.se. On Tour Följ med på resan till några av våra projekt »

Sjö, Skog & Fjäll jobbar med Lokalt Ledd Utveckling med Leadermetoden. Leadermetoden utgår från lokala behov, initiativ och förutsättningar. Vårt geografiska område täcker Berg, Härjedalen, Krokom, Åre och Östersunds kommuner. Vi kan ge stöd till nytänkande projekt som överensstämmer med vår utvecklingsstrategi.

Ta kontakt med oss om du/ni vill diskutera idéer som kan bli till projekt!

Viktiga datum

LAG-MÖTEN: 5/11, 17/12.

Nästa stoppdatum: 3/11.

Stoppdatum innebär att vi fokuserar på kompletta Steg 2-ansökningar fram till LAG-mötet.

BEDÖMNING SMÅSTÖD:

6/11, 4/12.

Komplett ansökan skall vara oss tillhanda senast söndagen innan.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Aktuellt

Leader Grogrund 2023-2027

Tack alla som lämnat inspel på olika sätt under året för att ta fram en ny Leaderstrategi för åren 2023-2027.…

Back To Top