Skip to content
 

Stödbelopp

Hur mycket stöd det går att söka beror på vad som ska göras. Inom lokalt ledd utveckling är det den lokala styrelsen, LAG-styrelsen, som prioriterar och bedömer hur mycket stöd ett projekt kan få. Desto mer allmännyttigt ett projekt är, desto mer stöd kan projektet få. Ett brett allmännyttigt projekt kan få upp till 1,5 milj kr i stöd.

Hur mycket stöd du kan få beror även på inom vilket område du är verksam och söker stöd inom:

  • Om du söker stöd som handlar om jordbruksprodukter eller enbart gynnar sådan verksamhet kan du få stöd för upp till 40 procent av utgifterna som ger rätt till stöd.
  • Om du har ett företag och vill diversifiera din verksamhet finns det ett stöd som heter projektstöd till företag. Stödbeloppet är maximalt 200 000 kronor. Du kan få stöd för upp till 70 procent av utgifterna som ger rätt till stöd.
  • Vill du söka SMÅSTÖD så är det bestämt på förhand hur mycket pengar varje enskild delaktivitet kan få.
Back To Top