skip to Main Content

Ansök
Hur går en ansökan till, steg-för-steg

 1. Börja med att läsa igenom den lokala utvecklingsstrategin!
 2. Innan du ansöker om stöd inom Lokalt ledd utveckling och kontaktar Leaderkontoret, se förberedelser. Ta sedan kontakt med Leaderkontoret.
 3. Om Leaderkontoret ger klartecken så kan ni göra Ansökan – Steg 1 alternativt gå direkt på ansökan Steg 2.
  För att kunna göra din ansökan behöver du ett BankID och fullmakt från den förening, företag eller kommun du representerar.
  För att logga in, följ länken E-tjänst Mina sidor, logga in med BankID, välj ”E-tjänster inom Mina sidor” och slutligen ”Stöd till Lokalt Ledd Utveckling”.
 4. Titeln på projektet ska vara informativ, men kortfattad. Fyll i ansökan så utförligt du kan. Stöter du på problem, kontakta Leaderkontoret.
 5. När du skickat in din ansökan på Mina Sidor, så får Leaderkontoret automatiskt ta del av den, och återkopplar om det behövs ytterligare information. En ansökan innehåller alltid grundläggande uppgifter om den sökande, projektplan och budget. Ansökan fungerar som underlag för handläggning och beslut hos Leaderkontoret och hos Jordbruksverket. I projektplanen ska det framgå; projektets namn, kortfattad idé, bakgrund och nulägesbeskrivning, syfte, mål, målgrupper, aktiviteter, tidsplan, projektorganisation samt hur projektet ska följas upp. I vissa fall krävs även underlag i form av tillstånd, offerter mm. Leaderkontoret stödjer den sökande i processen och ger råd om hur ansökan ska utformas på ett korrekt sätt.
 6. Ansökan granskas därefter i en beredningsgrupp, som ger klartecken när ansökan är färdig för att kunna ta beslut om. LAG, den lokala styrelsen, bedömer sedan om projektet ska prioriteras och LAG:s beslut kommer er till del efter LAG-mötet. Efterarbetet hos Leaderföreningen tar ca 1 månad, men kan snabbas upp genom så kompletta, tydliga ansökningshandlingar inklusive jämförande offerter.
 7. Det formella myndighetsbeslutet om stöd fattas av Jordbruksverket, de har som mål att göra detta inom 90 dagar efter att Leaderkontoret skickat kompletta handlingar till dem.

Back To Top