skip to Main Content

Smarta Landsbygder / Levande bygder

Exempel på aktiviteter som kan få ekonomiskt stöd:

 • Träff för att göra byplan – hur skall vår bygd utvecklas långsiktigt och hållbart? Tips för att komma igång (extern sida).
 • LEA Lokalekonomisk analys, både inköp och genomförande. Så här kan en LEA se ut (PDF).
  Vill ni genomföra en LEA kontakta Coompanion Jämtland för mer information.
 • Digitala eller fysiska plattformar för t.ex. samåkning, återbruk, food-sharing, fröbytardagar, matfestival m.m.
 • Tillsammansodlingar/ hålla djur ihop, sluta kretslopp m.m. (primärt ideell inriktning)
 • Skapa trygghetspunkter för ökad trygghet, med till exempel grundläggande utrustning för vattenrening för ett område.
 • Köpa in mindre el-aggregat, småskalig off-grid utrustning m.m.
 • Anlita extern kompetens för utredning, analys, statistik eller liknande.
 • Anlita extern kompetens för att genomföra workshops, föreläsningar, tankesmedja eller liknande.
 • Kompetenshöjande insatser t.ex. studiebesök (i kombination med annan insats), utbildning eller liknande.
 • Se på möjligheten att starta upp en obemannad digital lanthandel i er by/samhälle.

Ni kan söka 10 000 – 40 000 kronor.

Finns det några krav? Ja, vi har några grundkrav och mål som er aktivitet behöver uppnå för att ni ska kunna få pengar;

 • Sökande behöver vara en juridisk person (registrerat företag/förening med tillräcklig kapacitet för att genomföra aktiviteten och tillräcklig betalningsförmåga eftersom utbetalning av stödet sker i efterhand). Krav på samarbete finns ej om aktiviteten i förlängningen kan anses skapa allmännytta men finns samverkan mellan företag/förening/offentlig sektor ger det pluspoäng vid bedömning.
 • Ni kan skriva en tydlig ansökan och budget. (Självklart stöttar vi er om så behövs).
 • Aktiviteten skall ge nytta för landsbygden.
 • Aktiviteten skall leda till förbättrad innovationskraft. Er aktivitet innehåller innovation, ny teknik eller nya lösningar. Finns flera utav dessa i er aktivitet ger det pluspoäng vid bedömning.
 • Ni kan visa på att aktiviteten är helt ny alternativt att den är ny för ert område.
 • Er ekonomiska insats är ideell tid/övrigt till samma värde som ni söker stöd för.
 • Att ni kan genomföra aktiviteten inklusive slutrapport inom 6 månader. (Längre tid kan ges vid behov. T.ex. p.g.a. vinter/sommarsäsong eller liknande.)
 • Aktiviteten faller in i vår vision ”Nytänkande i fjällnära framtidsbygd för samhörighet och hållbar tillväxt”
 • Ni arbetar hållbart och har beskriver ett utav målen tydligt och konkret. Arbetar ni aktivt med flera utav målen ger det pluspoäng vid bedömning.

Vad kan man inte få stöd för?

 • Ordinarie drift.
 • Uppstart av enskilda firmor eller dylikt.
 • Löner till egen organisation (undantag kan göras om det finns väldigt goda skäl, i övrigt hänvisar vi till en vanlig ansökan om Projektstöd).
 • Investering kan ej ingå. Mindre inköp av utrustning kan vara möjligt.
 • Vid ansökningar gällande byplaner så förväntar vi oss att samtliga invånare i området blir inbjudna att delta. Endast en plan per by kommer att godkännas.
 • Ansökningar från samfälligheter som främst består av privathushåll (väg- och väglyseföreningar, VA-samfälligheter eller liknande) kommer ej att beviljas om de inte innehåller nya innovativa idéer.
 • Stöd för att skriva Leader-projektansökningar.
 • Stöd för att finansiera projektansökan hos annan stödgivare.

Stödet kommer från Landsbygdsfonden och syftar till att vi gemensamt ska utforska
i vilken omfattning en by kan stå på egna ben och bli självförsörjande.

Kan sökas av företag och föreningar som finns i kommunerna Berg, Härjedalen, Krokom, Åre eller Östersund. (Undantag: Staden Östersund och den stadsnära halvan av Frösön samt Ytterhogdals församling).

Hur söker vi?

Back To Top