Skip to content
 

SMÅSTÖD Friskhet & Hälsa

Stödet kommer från Landsbygdsfonden syftar till att vi gemensamt ska undersöka hur friskhet och hälsa hos vår lokalbefolkning kan öka genom enkla medel såsom fler mötesplatser, enkla aktiviteter och mer inkludering.

Kan sökas av företag och föreningar som finns i kommunerna Berg, Härjedalen, Krokom, Åre eller Östersund. (Undantag: Staden Östersund och den stadsnära halvan av Frösön samt Ytterhogdals församling).

Vad kan man söka pengar för?

Stöd ges till konkreta aktiviteter på landsbygden som syftar till att ge förbättrad friskhet och hälsa eller som föredömligt inkluderar alla i lokalsamhället.

Exempel på aktiviteter som utifrån ovan beskrivning kan få ekonomiskt stöd:

 • Digital plattform för inkludering.
 • Integration genom ploggning, skogsvandring med tema ätliga växter m.m.
 • Underhållning på seniorboende.
 • Möjliggöra för äldre att delta vid aktivitet.
 • Möjliggöra för äldre att bo hemma.
 • Stötta anhöriga.
 • Kompetenshöjning inom social hållbarhet.
 • Mindre inköp till ungdomslokal, äldreboende, dagis eller stall med syfte att bygga upp en ny aktivitet/mötesplats.
 • Barn/ungdomssatsningar med inriktning på kompetenshöjning/utveckling.
 • Entreprenörsstärkande aktiviteter för nyanlända/unga.
 • Genomföra event, tävlingar, festivaler eller bygdespel.
 • Inköp till /marknadsföring av friskvårdcenter/aktivitetshus med syfte att bygga upp en ny aktivitet/mötesplats.
 • Walk and talk.
 • Köpa in hjärtstartare.

Ni kan söka 10 000 – 40 000 kronor.

Back To Top