Skip to content
 

STÖDET EJ LÄNGRE SÖKBART

Förstudier ”Nya lösningar”

Stödet kommer från Landsbygdsfonden, aktiviteterna skall ge nytta för landsbygden och måste leda till förbättrad innovationskraft.

Kan sökas av företag och föreningar som finns i kommunerna Berg, Härjedalen, Krokom, Åre eller Östersund. (Undantag: Staden Östersund och den stadsnära halvan av Frösön samt Ytterhogdals församling).

Vad kan man söka pengar för?

Stöd ges till konkreta aktiviteter som syftar till att ta ställning till om det går att gå vidare med en större aktivitet.
En hållbar innovation som behöver genomgå en teknisk kartläggning eller där det behövs anlitas extern professionell kompetens för att gå vidare eller liknande.

Exempel på aktiviteter som utifrån ovan beskrivning kan få ekonomiskt stöd:

 • Testa en ny mindre hållbar produkt eller en ny tjänst.
 • Ta fram en mindre prototyp med hållbar design.
 • Anlita extern kompetens för utredning, analys, statistik eller liknande.
 • Anlita extern kompetens för att genomföra workshops, föreläsningar, tankesmedja eller liknande.
 • Kompetenshöjande insatser såsom studiebesök, utbildning eller liknande.
 • Bygga upp kontakter med tänkta samarbetspartners.

Ni kan söka 20 000 – 80 000 kronor.

Finns det några krav? Ja, vi har några grundkrav och mål som er aktivitet behöver uppnå för att ni ska kunna få pengar;

 • Sökande behöver vara en juridisk person (registrerat företag/förening med tillräcklig kapacitet för att genomföra aktiviteten och tillräcklig betalningsförmåga eftersom utbetalning av stödet sker i efterhand). Krav på samarbete finns ej om aktiviteten i förlängningen kan anses skapa allmännytta men finns samverkan mellan företag/förening/offentlig sektor ger det pluspoäng vid bedömning.
 • Ni kan skriva en tydlig ansökan och budget. (Självklart stöttar vi er om så behövs).
 • Aktiviteten skall ge nytta för landsbygden.
 • Aktiviteten skall leda till förbättrad innovationskraft. Er idé innehåller innovation, ny teknik eller nya lösningar. Finns flera utav dessa i er aktivitet ger det pluspoäng vid bedömning.
 • Ni kan visa på att aktiviteten är helt ny alternativt att den är ny för ert område.
 • Er ekonomiska insats är ideell tid/övrigt till samma värde som ni söker stöd för.
 • Att ni kan genomföra aktiviteten inklusive slutrapport inom 6 månader. (Längre tid kan ges vid behov. T.ex. p.g.a. vinter/sommarsäsong eller liknande.)
 • Aktiviteten faller in i vår vision ”Nytänkande i fjällnära framtidsbygd för samhörighet och hållbar tillväxt”
 • Ni arbetar hållbart och har beskriver ett utav målen tydligt och konkret. Arbetar ni aktivt med flera utav målen ger det pluspoäng vid bedömning.
 • Att initiativet kommer från personerna/företagen som berörs av aktivitetens utfall.

Vad kan man inte få stöd för?

 • Ordinarie drift.
 • Uppstart av enskilda firmor eller dylikt.
 • Löner till egen organisation (undantag kan göras om det finns väldigt goda skäl, i övrigt hänvisar vi till en vanlig ansökan om Projektstöd).
 • Investering kan ej ingå. Mindre inköp av utrustning kan vara möjligt.
 • Stöd för att skriva Leader-projektansökningar.
 • Stöd för att finansiera projektansökan hos annan stödgivare.
 • Ansökningar där sökande är samma företag/förening var externa kompetens är tänkt att köpas in.

Hur söker vi?

Back To Top