Skip to content
 

STÖDET EJ LÄNGRE SÖKBART

Hållbara Företag & Föreningar

Stödet kommer från Regionalfonden och syftar till att vi gemensamt ska öka hållbarhetskännedomen hos våra lokala föreningar och företag samt undersöka hur det går att arbeta mer cirkulärt i det lokala näringslivet.

Kan sökas av företag och föreningar som finns i kommunerna Berg, Härjedalen (undantaget Ytterhogdals församling), Krokom, Åre eller Östersund.

Vad kan man söka pengar för?

Stöd ges till konkreta aktiviteter som leder till ökad innovation och drivkraft i området, förbättrad infrastruktur eller ger förbättrad förmåga i lokala företag att motstå och återhämta sig från interna och externa störningar.

Exempel på aktiviteter som utifrån ovan beskrivning kan få ekonomiskt stöd:

 • Anlita extern kompetens för att genomföra workshops, föreläsningar, tankesmedja, utbildning (med inriktning på kompetenshöjning/utveckling).
 • Kompetenshöjande insatser t.ex. studiebesök, utbildning eller liknande.
 • Tillsammansodlingar/ hålla djur ihop, sluta kretslopp. (Viss kommersiell inriktning, t.ex. start av kooperativ. Behöver inte vara vinstdrivna, men bör organiseras som t.ex. en ekonomisk förening.)
 • LEA Lokalekonomisk analys, både inköp och genomförande. Läs mer >> (Rekommenderas ej byar med färre än 200 bosatta).
 • Se på möjligheten att starta upp en gemensam obemannad digital lanthandel där ni kan sälja era lokala produkter.
 • Framtagande av digital plattform med inriktning på cirkulär ekonomi (hyra, reparera, återbruka m.m.).
 • Uppstart av fysisk mötesplats med inriktning på cirkulär ekonomi (hyra, reparera, återbruka m.m.).
 • Anlita extern kompetens för utredning, analys, statistik eller liknande.

Ni kan söka 10 000 – 40 000 kronor.

Finns det några krav? Ja, vi har några grundkrav och mål som er aktivitet behöver uppnå för att ni ska kunna få pengar.

 • Sökande behöver vara en juridisk person (registrerat företag/förening med tillräcklig kapacitet för att genomföra aktiviteten och tillräcklig betalningsförmåga eftersom utbetalning av stödet sker i efterhand). Krav på samarbete finns ej om aktiviteten i förlängningen kan anses skapa allmännytta men finns samverkan mellan företag/förening/offentlig sektor ger det pluspoäng vid bedömning.
 • Ni kan skriva en tydlig ansökan och budget. (Självklart stöttar vi er om så behövs).
 • Aktiviteten skall leda ökad innovation och drivkraft i området, förbättrad infrastruktur eller till förbättrad förmåga i lokala företag att motstå och återhämta sig från interna och externa störningar. Finns flera utav dessa i er aktivitet ger det pluspoäng vid bedömning.
 • Ni kan visa på att aktiviteten är helt ny alternativt att den är ny för ert område.
 • Er ekonomiska insats är ideell tid/övrigt till samma värde som ni söker stöd för.
 • Att ni kan genomföra aktiviteten inklusive slutrapport inom 6 månader. (Längre tid kan ges vid behov. T.ex. p.g.a. vinter/sommarsäsong eller liknande.)
 • Aktiviteten faller in i vår vision ”Nytänkande i fjällnära framtidsbygd för samhörighet och hållbar tillväxt”
 • Ni arbetar hållbart och har beskriver ett utav målen tydligt och konkret. Arbetar ni aktivt med flera utav målen ger det pluspoäng vid bedömning.
 • Finns samarbete mellan aktör i Östersunds innerstad eller den stadsnära halvan av Frösön och aktör på landsbygden ger det pluspoäng vid bedömning.

Vad kan man inte få stöd för?

 • Ordinarie drift.
 • Uppstart av enskilda firmor eller dylikt.
 • Löner till egen organisation (undantag kan göras om det finns väldigt goda skäl, i övrigt hänvisar vi till en vanlig ansökan om Projektstöd).
 • Investering kan ej ingå. Mindre inköp av utrustning kan vara möjligt.
 • Stöd för att skriva Leader-projektansökningar.
 • Stöd för att finansiera projektansökan hos annan stödgivare.

Hur söker vi?

Back To Top