Skip to content
 

Kulturevenemangstest – Huså:Åreskutan:Kallbygden / Kulturen:Naturen:Platsen

Projektet handlar om att under midsommarhelgen 2018 genomföra en testversion av ett lokalt kulturevenemang som vill växa, utvecklas och årligen återkomma. Utgångspunkten är en befintlig tradition av att på midsommardagen arrangera konstvernissage på Huså Herrgård. Runt detta tänker de nu lyfta fram och samordna andra aktiviteter och göra ett samlat, synligt och tillgänglig evenemang i testskala. Projektansökan avser projektledning som omfattar samordning av föreningars och företags olika insatser i form av ideellt arbete och deras genomförande av aktiviteter och bland annat se till att det kommer till uttryck i form av program, innehåll på hemsida mm.
Kontaktperson: Linda Forss
Projektets webb: https://husaby.com/
Projektets Facebook: Huså Herrgård Facebooksida
Artikel i Östersundsposten

Motivering:
Projektidén faller inom ramen för strategin, med goda förutsättningar för innovations-skapande i bygden. God potential för bestående verksamhet. Positivt med ett aktivt arbete med att synliggöra jämlikhetsperspektivet för att öka hållbarheten lokalt.

FAKTA

AVSLUTAT

Sökande: Linda Forss Produktion AB

Projekttyp: Paraplyprojekt Starthjälpen Nord

Fond:
Landsbygdsfonden

Beviljat: 24 780 SEK
Övrig finansiering: Ideell tid

Back To Top