Skip to content
 

Hjärtstartare

Sammanfattning:
Byalaget vill köpa in en hjärtstartare för att ge innevånarna trygghet trots det långa avståndet till ett större samhälle och via gemensam utbildning skapa tillit och gemenskap.

Kontaktperson: Erika Enckell
Telefon: 0739-260281

Motivering:
Det är viktigt att bygga upp en social trygghet i de bygder som har långt till akutsjukvård. Kursen för samman byn och ger förutom handfast och praktisk övning i att använda en hjärtstartare, även förutsättningar för ett bredare samtal om hur man kan öka nätverket, tryggheten och sammanhållningen i bygden.

FAKTA

AVSLUTAT

SMÅSTÖD Friskhet & Hälsa

Genomförs av: Medskogens Byalag

Plats: Medskogen, Härjedalen

Beviljat stöd: 21 225 kr

Privat medfinansiering: 27 500 kr (ideell tid)

Back To Top