Skip to content
 

Åre Repair days

Sammanfattning:
I den här delaktiviteten vill man genomföra ett 8 dagar långt event under Höstlovet med fokus på bildning och ökad medvetenhet om underhåll, reparation och uppgradering av saker i vår vardag.

Kontaktperson: Clara Kempff
Mail: clara.kempff@sv.se
Telefon: 070 – 611 31 17
Delaktivitetens hemsida
Delaktivitetens
Facebooksida

Motivering:
Det är en angelägen fråga att återta kunskap om cirkularitet, att laga och förlänga livslängden på befintliga produkter. I detta Småstöd så skapas ett forum för detta. Ny kunskap behövs kopplat till nya produkter och material, och informationsdelning på området behövs, både i det stora sammanhanget, och i detaljer kopplat till hur man lagar en specifik produkt.

FAKTA

AVSLUTAT

SMÅSTÖD Smarta Landsbygder

Genomförs av: Studieförbundet Vuxenskolan Jämtland

Plats: Åre, Åre kommun

Beviljat stöd: 40 000 kr

Privat medfinansiering: 72 125 kr (ideell tid, ideell resurs samt intäkter)

Back To Top