Skip to content
 

 

Extra hjälp med hur man fyller i fliken ”Finansiering” i ansökan

Beloppet för finansiering ska motsvara beloppet som finns för utgifter.

Under finansiering så finns följande olika finansieringstyper:

* Projektstöd- Pengar från EU/Stat, utbetalas av Jordbruksverket, ofta 67% av sökt stödbelopp 
* Offentliga resurser från kommun – Detta är ej stöd i form av pengar utan t.ex. lokaler, datorer, personal etc. från kommunen.
* Övrigt offentligt stöd från LAG – detta är stöd i form av pengar från LAG, utbetalas av Leaderföreningen, ofta 33% av sökt stödbelopp
* Offentliga resurser från länsstyrelsen – Detta är ej stöd i form av pengar utan t.ex. lokaler, datorer, personal etc.
* Offentliga resurser från samverkansorganisation/region – Detta är ej stöd i form av pengar utan t.ex. lokaler, datorer, personal etc.
* Övrigt offentligt stöd från kommunen – Detta är stöd i form av pengar från kommunen.
* Egen privat finansiering – Egna pengar, det vill säga som man själv som förening eller företag går in med.
* Övrigt offentligt stöd från samverkansorgan/region – pengar från samverkansorgan/region ”Med samverkansorgan avses i denna lag en kommunal beslutande församling inom ett län med särskild uppgift att svara för regionala utvecklingsfrågor i länet.”
* Övrigt offentligt stöd från övriga – Stöd i form av pengar från övriga instanser som anses offentliga och som inte finns representerade på denna lista (till exempel Allmänna arvsfonden)
* Övrigt offentligt stöd från övrig myndighet – stöd i form av pengar från annan myndighet än Jordbruksverket, t.ex. Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen.
* Övrig privat finansiering- Stöd från privat aktör annan än en själv/sin egna förening eller sitt egna företag.
* Övrigt offentligt stöd från länsstyrelsen- Stöd i form av pengar från länsstyrelsen.
* Offentliga resurser från övrig myndighet- Stöd i form av t.ex. lokaler, bilar, personal eller annat som ej är stöd i form av pengar. Från myndigheter som ej är Jordbruksverket.
* Offentliga resurser från övriga – Stöd i form av t.ex. lokaler, bilar, personal eller annat som ej är stöd i form av pengar från övriga instanser som är att anse offentliga.

Back To Top