skip to Main Content

Insatsområde 4 – Innovation/Ny teknik/Nya lösningar/Forskning

Vi vill arbeta med att ta fram nya lösningar för framtiden för att stärka såväl människors hälsa som bygdens konkurrenskraft och attraktivitet som besöksmål. Vi vill därför stötta innovation, forskning och kompetensutveckling som stimulerar till nytänkande och nya tekniska lösningar för en hållbar utveckling. Med vattnet, jorden, skogen, solen och vinden har vi alla förutsättningar att skapa energilösningar som är hållbara och därigenom bidra till ett bättre klimat. Vi vill bidra till innovation kopplat till våra naturresurser och uppmuntra och stärka utvecklingen av nya användningsområden för skog, mark, vind och vatten. Nya tekniska lösningar är också viktiga utifrån den sociala aspekten och den sociala utvecklingen är en viktig del av sammanhållningen och bygders attraktionskraft. Vi vill även ge förutsättningar för att skapa ekonomiska lösningar både för dem som vill investera och för dem som behöver hjälp med likviditeten för att kunna driva projekt med leadermetoden. Det ska vara en metod öppen och tillgänglig för alla med goda idéer och inte bara de med tillgång till ett eget riskkapital.

Fond Insatsområdets mål
Landsbygdsfonden
EJFLU
Förbättra innovationskraften i området
Främja resurseffektivitet ur ett hållbart perspektiv
Skapa nya och/eller förbättra lösningar för bättre kommunikation och service
Främja lösningsorienterad och applicerad forskning för landsbygdsutveckling

FONDSPECIFIKT MÅL:
Fler nya arbetstillfällen

Regionala utvecklingsfonden
ERUF
Stärka entreprenörskapet inom innovation och forskning
Skapa nya lösningar inom näringslivslivsutveckling och affärsutveckling

FONDSPECIFIKT MÅL:
Fler nya arbetstillfällen

Back To Top