skip to Main Content

Insatsområden

Projekt som kan beviljas ska rymmas inom något av följande insatsområden.
Insatsområde 1 Passionerat entreprenörskap i samverkan
>Mer info
Insatsområde 2 Levande lokalsamhällen för alla
>Mer info
Insatsområde 3 Attraktiva och dynamiska natur- och kulturmiljöer
>Mer info
Insatsområde 4 Innovation/Ny teknik/Nya lösningar/Forskning
>Mer info

För detaljerad information om insatsområdena och deras delmål, se strategin. För urvalskriterier se under menyn Ansöka.

Back To Top