skip to Main Content

Söka Projektstöd

Ta kontakt med utvecklingskontoret inför en ansökan!

BESLUTSMÖTEN I LAG: 21/4, 2/6, 15/9, 13/10, 15/12

STOPPDATUM, 6 veckor innan: 21/4 (inför LAG 2/6), 4/8, 1/9, 3/11
Vid stoppdatum: Ansökan vara inlämnad via Mina Sidor komplett och i Steg 2.
I undantagsfall så kan motsvarande underlag även accepteras via e-post om det finns goda skäl till det.
OBS! Fullmakt för Mina Sidor behövs, vilket tar ca 1 vecka. Fullmakt

Räkna alltså med minst 6 veckor från inkommen komplett ansökan till att LAG kan ta beslut. Formellt beslut från Jordbruksverket tar ytterligare ca 12 veckor. Räkna alltså med att det kan ta uppåt fem månader från inskickad ansökan till formellt besked från Jordbruksverket.

Ansökningar som ger nytta på landsbygd
Dessa ansökningar kommer under 2021-2022 sökas ur Landsbygdsfonden. Observera LAG:s krav på privat medfinansiering.

Ansökningar som ger nytta i Östersunds stad och på landsbygden
Dessa ansökningar kan under 2021 sökas ur Regionalfonden och en nationell pott som ca 40 Leaderområden kan avropa pengar ur. För denna fond gäller att den som söker behöver ordna offentlig medfinansiering med minst 33%. Offentlig medfinansiering kan komma från till exempel kommunen, regionen eller Arbetsförmedlingen. Observera LAG:s krav på privat medfinansiering.

Vi har även SMÅSTÖD, vilket är ett snabbare, förenklat stöd inom 4 teman.

 

Back To Top