fbpx skip to Main Content

Hur går man tillväga för att söka Småstöd?

Inför och medans ni skriver ansökan så får ni gärna ringa, ställa frågor och maila ansökan för tips och råd. Ibland kanske det även finns behov för ett möte. Maila till smastod@sjoskogfjall.se eller ta kontakt med någon av oss på kontoren i Ås och Funäsdalen. 

1. Ladda upp och fyll i ansökningsformuläret som word-dokument

Ladda upp hjälp-mallen för enklare ansökan och spara det på din dator. Fyll i ansökan i lugn och ro.

Kom ihåg att vi antagligen vet väldigt lite om er, så berätta gärna lite kort om er. Det går bra att skicka med foton, bilagor eller hänvisa till er hemsida.

Beskriv er och aktiviteten ni vill söka pengar för på ett positivt sätt. Finns det foton, kartor, ritningar eller skisser som hjälper till att förklara så bifoga dem till ansökan.

Att ni tänker hållbarhet är en viktig bit att ta hänsyn till. Läs gärna ”Hållbarhetsmål – förenklad info” som finns i menyn till vänster.

TIPS: Så här kan en ansökan se ut.

2. Ladda upp och fyll i budget / ideell tid / övrig medfinansieringsmallen

Ladda upp budgetmallen och spara den på din dator för att mailas in i samband med att ni skickar in ansökan.

Budgeten skall innehålla de ungefärliga kostnader som ni kommer att redovisa i slutrapporten.

För att styrka kostnader från externa parter behöver ni be om offerter (mailkonversationer är ok) som skall bifogas ansökan.

För att få ut det stöd ni söker i pengar måste aktiviteten medfinansieras med 50%, d.v.s. söker ni för 25 000 kr måste ni visa att ni har ideell tid och /eller pengar eller andra resurser till en summa av minst 25 000 kr.

Uppskatta ideell tid genom att räkna 50 kr per ungdom och 220 kr per vuxen och beskriv vad det ideella arbetet består av. (Observera att möten där deltagarna enbart sitter med och lyssnar får inte tas med. Möten där deltagarna utför något slags arbete som dokumenteras får tas med, t.ex. workshops, brainstorm).

Eventuell medfinansiering i annat än tid:
Kan vara material, lokaler, rabatter eller tid som företag ger gratis till er för att stötta er. Det måste gå att visa ett underlag som styrker beloppen, t.ex. en kopia på en faktura eller ett värderingsintyg där det framgår värdet på det skänkta materialet om ni hade köpt det ”på riktigt”, gällande prislista för lånad lokal, prisjämförelse eller liknande.

TIPS: Så här kan budget/ ideell tid/ medfinansiering se ut.

3. Maila word-ansökan och budgetmallen till oss för tips och råd

Vi finns här för er, så maila er ansökan så många gånger som ni vill till smastod@sjoskogfjall.se så återkopplar vi med tips och råd.

4. När ni känner att ansökan är komplett så kopierar ni över all text från word-ansökan till den slutliga online-ansökan.

Innehållet i formuläret sparas först när ni klickat skicka och går därefter ej att redigera. Så börja med att fylla i Word-ansökan och när ni sedan känner att ansökan är komplett så kopierar ni över texten till Ansökningsformuläret som ifylles online.

5. Maila obligatoriska dokument och övrigt till oss

Obligatoriska dokument är:

1) Firmateckningsintyg (ej äldre än 1 år)
2) Budget inkl. ideell tid / annan ideell medfinansiering

Övriga dokument kan vara: Samarbetsavtal, bilder/bilagor samarbetspartners, offertunderlag, foton/skisser, protokoll eller något annat i önskar ta med. Mailas till smastod@sjoskogfjall.se. Skriv er aktivitets namn som ämne.

6. Vi kan komma att ställa följdfrågor om något i ansökan är oklart.

7. Beslut

Bedömning och besked om bifall/avslag sker cirka 30 dagar efter komplett mottagen ansökan.

8. Om er ansökan beviljas får ni skriva på ett avtal online (signeras med BankId). När avtalet är signerat kan ni påbörja er aktivitet.

Har ni ej tillgång till BankId så hör av er till oss så löser vi det på annat vis.

Back To Top