fbpx skip to Main Content

Hur går man tillväga för att söka Småstöd?

Inför och medans ni skriver er ansökan så finns vi här för tips och råd. Ibland kanske det även finns behov för ett möte. Maila till smastod@sjoskogfjall.se eller ta kontakt med någon av oss på kontoren i Ås och Funäsdalen.
Er ansökan behöver godkännas som komplett av oss innan bedömningsmöte.

1. Ladda upp och fyll i ansökningsformuläret.

Ansökningsformuläret finner ni i menyn till vänster. Ladda upp och spara det på din dator. Fyll i ansökan i lugn och ro.

Kom ihåg att vi antagligen vet väldigt lite om er, så berätta gärna lite kort om er. Det går bra att skicka med foton, bilagor eller hänvisa till er hemsida.

Beskriv er och aktiviteten ni vill söka pengar för på ett positivt sätt. Finns det foton, kartor, ritningar eller skisser som hjälper till att förklara så bifoga dem till ansökan.

Att ni tänker hållbarhet är en viktig bit att ta hänsyn till. Läs gärna ”Hållbarhetsmål – förenklad info” som finns i menyn till vänster.

TIPS: Så här kan en ansökan se ut.

2. Ladda upp och fyll i budget / ideell tid / övrig medfinansiering.

Ladda upp budgetmallen och spara den också på din dator.

Budgeten skall innehålla de ungefärliga kostnader som ni kommer att redovisa i slutrapporten.

Pengarna betalas ut efter godkänd redovisning där kostnader redovisats in till Leader-kontoret. Man kan inte få mer stöd än vad man haft kostnad för.

Att tänka på:

  • Om ni har inköp för 5000 kr inklusive moms eller mer skall offert/er bifogas (mailkonversationer är ok).
  • Investering kan ingå med maximalt 21 999 kr exklusive moms.
  • Vid köp från privatperson med kontanter / swish är högsta möjliga belopp 1000 kr.
  • Utgifter för lunch eller middag ersätts med max 90 kronor exklusive moms per person och måltid.
  • Utgifter för resa med bil ersätts med 30 kronor/milen (moms ingår ej).

Medfinansiering
För att få ut det stöd ni söker i pengar måste aktiviteten medfinansieras med 50%, d.v.s. söker ni för 25 000 kr måste ni visa att ni har ideell tid och /eller pengar eller andra resurser till en summa av minst 25 000 kr.

Uppskatta ideell tid genom att räkna 50 kr per ungdom och 220 kr per vuxen och beskriv vad det ideella arbetet består av. (Observera att möten där deltagarna enbart sitter med och lyssnar får inte tas med. Möten där deltagarna utför något slags arbete som dokumenteras får tas med, t.ex. workshops, brainstorm).

Eventuell medfinansiering i annat än tid kan vara material, lokaler, rabatter eller tid som företag ger gratis till er för att stötta er. Det måste gå att visa ett underlag som styrker beloppen, t.ex. en kopia på en faktura eller ett värderingsintyg där det framgår värdet på det skänkta materialet om ni hade köpt det ”på riktigt”, gällande prislista för lånad lokal, prisjämförelse eller liknande.

TIPS: Så här kan budget inkl. ideell tid/medfinansiering se ut.

3. Maila ansökan, budget och övriga underlag till oss för tips och råd SAMT för godkännande inför bedömning. Skriv er aktivitets namn som ämne.

Vi finns här för er, så maila och ring så många gånger som ni vill till så återkopplar vi med tips och råd.

Övriga underlag kan vara: Samarbetsavtal, bilder/bilagor samarbetspartners, offertunderlag, foton/skisser, protokoll eller något annat i önskar ta med för att förtydliga er ansökan.

Obligatoriska dokument är; Ansökan, budget samt firmateckningsintyg som ej får vara äldre än 1 år.

4. När vi anser att er ansökan är komplett så kommer er ansökan med på bedömningsmöte.

Med komplett så innebär det att vi anser att:

  • idén kan inrymmas i det SMÅSTÖD som ni vill ansöka om stöd från,
  • er ansökan uppfyller grundkraven (se ”Finns det några krav?),
  • ansökan är tydlig,
  • budgeten är rimlig,
  • samt att alla bilagor finns och är tillräckliga som underlag.

Vi meddelar er när vi anser att ansökan är komplett och bedömningsbar genom ett mailsvar med ert diarienummer.

För att er ansökan ska komma med till nästkommande bedömningsmöte så behöver vi anse att er ansökan är komplett senast torsdagen innan (datum för möten).

5. Beslut.

En bedömningskommitté möts en gång i månaden och går igenom kompletta ansökningar. Besked om bifall/avslag får ni någon dag efter bedömningsmöte.

7. Om er ansökan beviljas får ni skriva på ett avtal online (signeras med BankId).

Har ni ej tillgång till BankId så hör av er till oss så löser vi det på annat vis.

8. När avtalet är signerat kan ni påbörja er aktivitet.

Back To Top