skip to Main Content

Friskhet & Hälsa

Stödet kommer från Landsbygdsfonden syftar till att vi gemensamt ska undersöka hur friskhet och hälsa hos vår lokalbefolkning kan öka genom enkla medel såsom fler mötesplatser, enkla aktiviteter och mer inkludering.

Kan sökas av företag och föreningar som finns i kommunerna Berg, Härjedalen, Krokom, Åre eller Östersund. (Undantag: Staden Östersund och den stadsnära halvan av Frösön samt Ytterhogdals församling).

Vad kan man söka pengar för?

Stöd ges till konkreta aktiviteter på landsbygden som syftar till att ge förbättrad friskhet och hälsa eller som föredömligt inkluderar alla i lokalsamhället.

Exempel på aktiviteter som utifrån ovan beskrivning kan få ekonomiskt stöd:

 • Digital plattform för inkludering.
 • Integration genom ploggning, skogsvandring med tema ätliga växter m.m.
 • Underhållning på seniorboende.
 • Möjliggöra för äldre att delta vid aktivitet.
 • Möjliggöra för äldre att bo hemma.
 • Stötta anhöriga.
 • Kompetenshöjning inom social hållbarhet.
 • Mindre inköp till ungdomslokal, äldreboende, dagis eller stall med syfte att bygga upp en ny aktivitet/mötesplats.
 • Barn/ungdomssatsningar med inriktning på kompetenshöjning/utveckling.
 • Entreprenörsstärkande aktiviteter för nyanlända/unga.
 • Genomföra event, tävlingar, festivaler eller bygdespel.
 • Inköp till /marknadsföring av friskvårdcenter/aktivitetshus med syfte att bygga upp en ny aktivitet/mötesplats.
 • Walk and talk.
 • Köpa in hjärtstartare.

Ni kan söka 10 000 – 40 000 kronor.

Finns det några krav? Ja, vi har några grundkrav och mål som er aktivitet behöver uppnå för att ni ska kunna få pengar:

 • Sökande behöver vara en juridisk person (registrerat företag/förening med tillräcklig kapacitet för att genomföra aktiviteten och tillräcklig betalningsförmåga eftersom utbetalning av stödet sker i efterhand). Krav på samarbete finns ej om aktiviteten i förlängningen kan anses skapa allmännytta men finns samverkan mellan företag/förening/offentlig sektor ger det pluspoäng vid bedömning.
 • Ni kan skriva en tydlig ansökan och budget. (Självklart stöttar vi er om så behövs).
 • Aktiviteten skall ge nytta för landsbygden.
 • Aktiviteten skall leda till fler eller utvecklade mötesplatser/nätverk för en attraktiv och hållbar bygd, fler evenemang för att öka bygdens gemenskap och attraktivitet och/eller ökad social hållbarhet (jämställdhet mellan kön, mångfald, möjlighet att delta oavsett funktionsförmåga). Finns flera utav dessa i er aktivitet ger det pluspoäng vid bedömning.
 • Ni kan visa på att aktiviteten är helt ny alternativt att den är ny för ert område.
 • Er ekonomiska insats är ideell tid/övrigt till samma värde som ni söker stöd för.
 • Att ni kan genomföra aktiviteten inklusive slutrapport inom 6 månader. (Längre tid kan ges vid behov. T.ex. p.g.a. vinter/sommarsäsong eller liknande.)
 • Aktiviteten faller in i vår vision ”Nytänkande i fjällnära framtidsbygd för samhörighet och hållbar tillväxt”
 • Ni arbetar hållbart och har beskriver ett utav målen tydligt och konkret. Arbetar ni aktivt med flera utav målen ger det pluspoäng vid bedömning.

Vad kan man inte få stöd för?

 • Ordinarie drift.
 • Löner till egen organisation (undantag kan göras om det finns väldigt goda skäl, i övrigt hänvisar vi till en vanlig Projektansökan).
 • Investering kan ej ingå. Mindre inköp av utrustning kan vara möjligt.
 • Stöd för att skriva Leader-projektansökningar.
 • Stöd för att finansiera projektansökan hos annan stödgivare.
 • Aktiviteter riktade mot besöksnäringen.

Hur söker vi?

Back To Top