skip to Main Content

SMICE (Samskapande Mittnordisk Innovationsarena för Cirkulär Ekonomi) är ett samarbetsprojekt inom InterReg. Nätverket arbetar för ett långsiktigt hållbart Jämtland, Härjedalen och Trøndelag. Läs mer om projektet här >>

Hållbara Företag & Föreningar

Stödet kommer från Regionalfonden och syftar till att vi gemensamt ska öka hållbarhetskännedomen hos våra lokala föreningar och företag samt undersöka hur det går att arbeta mer cirkulärt i det lokala näringslivet.

Kan sökas av företag och föreningar som finns i kommunerna Berg, Härjedalen (undantaget Ytterhogdals församling), Krokom, Åre eller Östersund.

Vad kan man söka pengar för?

Stöd ges till konkreta aktiviteter som leder till ökad innovation och drivkraft i området, förbättrad infrastruktur eller ger förbättrad förmåga i lokala företag att motstå och återhämta sig från interna och externa störningar.

Exempel på aktiviteter som utifrån ovan beskrivning kan få ekonomiskt stöd:

 • Anlita extern kompetens för att genomföra workshops, föreläsningar, tankesmedja, utbildning (med inriktning på kompetenshöjning/utveckling).
 • Kompetenshöjande insatser t.ex. studiebesök, utbildning eller liknande.
 • Tillsammansodlingar/ hålla djur ihop, sluta kretslopp. (Viss kommersiell inriktning, t.ex. start av kooperativ. Behöver inte vara vinstdrivna, men bör organiseras som t.ex. en ekonomisk förening.)
 • LEA Lokalekonomisk analys, både inköp och genomförande. Läs mer >> (Rekommenderas ej byar med färre än 200 bosatta).
 • Se på möjligheten att starta upp en gemensam obemannad digital lanthandel där ni kan sälja era lokala produkter.
 • Framtagande av digital plattform med inriktning på cirkulär ekonomi (hyra, reparera, återbruka m.m.).
 • Uppstart av fysisk mötesplats med inriktning på cirkulär ekonomi (hyra, reparera, återbruka m.m.).
 • Anlita extern kompetens för utredning, analys, statistik eller liknande.

Ni kan söka 10 000 – 40 000 kronor.

Finns det några krav? Ja, vi har några grundkrav och mål som er aktivitet behöver uppnå för att ni ska kunna få pengar.

 • Sökande behöver vara en juridisk person (registrerat företag/förening med tillräcklig kapacitet för att genomföra aktiviteten och tillräcklig betalningsförmåga eftersom utbetalning av stödet sker i efterhand). Krav på samarbete finns ej om aktiviteten i förlängningen kan anses skapa allmännytta men finns samverkan mellan företag/förening/offentlig sektor ger det pluspoäng vid bedömning.
 • Ni kan skriva en tydlig ansökan och budget. (Självklart stöttar vi er om så behövs).
 • Aktiviteten skall leda ökad innovation och drivkraft i området, förbättrad infrastruktur eller till förbättrad förmåga i lokala företag att motstå och återhämta sig från interna och externa störningar. Finns flera utav dessa i er aktivitet ger det pluspoäng vid bedömning.
 • Ni kan visa på att aktiviteten är helt ny alternativt att den är ny för ert område.
 • Er ekonomiska insats är ideell tid/övrigt till samma värde som ni söker stöd för.
 • Att ni kan genomföra aktiviteten inklusive slutrapport inom 6 månader. (Längre tid kan ges vid behov. T.ex. p.g.a. vinter/sommarsäsong eller liknande.)
 • Aktiviteten faller in i vår vision ”Nytänkande i fjällnära framtidsbygd för samhörighet och hållbar tillväxt”
 • Ni arbetar hållbart och har beskriver ett utav målen tydligt och konkret. Arbetar ni aktivt med flera utav målen ger det pluspoäng vid bedömning.
 • Finns samarbete mellan aktör i Östersunds innerstad eller den stadsnära halvan av Frösön och aktör på landsbygden ger det pluspoäng vid bedömning.

Vad kan man inte få stöd för?

 • Ordinarie drift.
 • Uppstart av enskilda firmor eller dylikt.
 • Löner till egen organisation (undantag kan göras om det finns väldigt goda skäl, i övrigt hänvisar vi till en vanlig ansökan om Projektstöd).
 • Investering kan ej ingå. Mindre inköp av utrustning kan vara möjligt.
 • Stöd för att skriva Leader-projektansökningar.
 • Stöd för att finansiera projektansökan hos annan stödgivare.

Hur söker vi?

Back To Top