skip to Main Content

Urvalskriterier

Detta är LAG-gruppens urvalskriterier. Urvalssystemet bygger på att de projekt som bäst bidrar till uppfyllandet av Sjö,Skog & Fjälls utvecklingsstrategi är de som ska prioriteras och får stöd. Det innebär att ett projekt med hög kvalitet, men som inte bidrar till detta, ändå kan få avslag.

Systemet är konstruerat så här:

Grundvillkor
Grundvillkor som måste uppfyllas för att projektet ska poängsättas. Länk till grundvillkor.

Poängsättning
Poängsättningen bestående av 3 delar,

  • Bidrar projektet på ett tydligt sätt till ökad hållbarhet; ekologisk hållbarhet, social hållbarhet och ekonomisk hållbarhet?
  • Bidrar projektet på ett tydligt sätt till målen inom insatsområdena 1-4?
  • Bidrar projektet på ett tydligt sätt till EU-fondens mål
Eftersom vi jobbar med 3 EU-fonder och 4 insatsområden, så finns flera olika poängmallar. LAG gör en bedömning av vilken del av strategin som varje projekt antas bidra till mål inom, därför är det också LAG som avgör vilken av dessa mallar som kommer att användas. LAG kommer alltid välja den poängmall där projektet bedöms ha bäst chans. Vi kommunicerar som regel på förhand vilken poängmall projektet kommer att bedömas mot, och ställer frågor om er ansökan kopplat till bedömningen. Syftet med det är att den sökande har chans att förtydliga sin ansökan i förhållande till det som projektet kommer att poängsättas på.

För information om respektive insatsområde, se flik om insatsområdena.

TIPS: >> länk till sida med tips om hur man kan formulera mål effektivt i sin ansökan

Back To Top