Urvalskriterier

(OBS Planen är att en revidering sker i månadsskiftet januari-februari 2018.  Dessa är de nu gällande.)
Detta är LAG-gruppens urvalskriterier. Urvalssystemet bygger på att de projekt som bäst bidrar till uppfyllandet av Sjö,Skog & Fjälls utvecklingsstrategi är de som ska prioriteras och får stöd. Det innebär att ett projekt med hög kvalitet, men som inte bidrar till detta, ändå kan få avslag.

Systemet är konstruerat så här:

Grundvillkor – villkor som måste uppfyllas för att projektet ska poängsättas. Länk till grundvillkor.

Poängsättning bestående av 3 delar, länk till sida med tips om hur man kan formulera mål
  • Bidrar projektet på ett tydligt sätt till Sjö, Skog & Fjälls horisontella mål?
  • Bidrar projektet på ett tydligt sätt till målen kopplat till insatsområdena 1-4?
  • Bidrar projektet på ett tydligt sätt till EU-fondens mål
Eftersom vi jobbar med 3 EU-fonder och 4 insatsområden, så finns 12 olika poängmallar. LAG gör en bedömning av vilken del av strategin som varje projekt antas bidra till mål inom, därför är det också LAG som avgör vilken av dessa mallar som kommer att användas. LAG kommer alltid välja den poängmall där projektet bedöms ha bäst chans. Vi kommunicerar som regel på förhand vilken poängmall projektet kommer att bedömas mot. Syftet med det är att den sökande har chans att förtydliga sin ansökan i förhållande till det som projektet kommer att poängsättas på.

Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling + Insatsområde 1 EJFLU Urvalskriterier I1
Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling + Insatsområde 2 EJFLU Urvalskriterier I2
Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling + Insatsområde 3 EJFLU Urvalskriterier I3
Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling n + Insatsområde 4 EJFLU Urvalskriterier I4

Regionala fonden + Insatsområde 1 ERUF Urvalskriterier I1
Regionala fonden + Insatsområde 2 ERUF Urvalskriterier I2
Regionala fonden + Insatsområde 3 ERUF Urvalskriterier I3
Regionala fonden + Insatsområde 4 ERUF Urvalskriterier I4

Sociala fonden + Insatsområde 1 ESF Urvalskriterier I1
Sociala fonden + Insatsområde 2 ESF Urvalskriterier I2
Sociala fonden + Insatsområde 3 ESF Urvalskriterier I3
Sociala fonden + Insatsområde 4 ESF Urvalskriterier I4

För information om respektive insatsområde, se flik om insatsområdena.