Ansök
Hur går en ansökan till, steg-för-steg

 1. Börja med att läsa igenom den lokala utvecklingsstrategin!
 2. Innan du ansöker om stöd inom Lokalt ledd utveckling och kontaktar Leaderkontoret, kan du testa idén mot tio frågor. Svaren skickas till kontoret och personalen återkommer för vidare diskussion. En viktig arbetsuppgift för leaderkontoret är att hjälpa de projektsökande att utforma bra projekt. Det kan handla om att lägga upp en smart projektplan där det tydligt framgår vad som ingår i projektet och vilka delar av insatsen som eventuellt kommer att finansieras på annat sätt. Det handlar också om att formulera tydliga och mätbara mål samt säkerställa hållbarheten i projektidén. Leaderkontoret hjälper de sökande med att tydliggöra vad de ska göra.
 3. Efter kontakt med Leaderkontoret, kan ni göra Ansökan – Steg 1 genom Jordbruksverkets E-tjänst Mina sidor.
  För att kunna göra din ansökan behöver du ett BankID och fullmakt från den förening, företag eller kommun du representerar. Ansökan om projektmedel är knuten till den person som loggar in med hjälp av sitt Bank-id. Läs mer om fullmakt via http://webbutiken.jordbruksverket.se/shop?funk=visa_artikel&artnr=E16.2.
  För att logga in, följ länken E-tjänst Mina sidor, logga in med BankID, välj ”E-tjänster inom Mina sidor” och slutligen ”Stöd till Lokalt Ledd Utveckling”.
 4. Steg 1-ansökan: Fyll i ansökan så utförligt du kan. Titeln på projektet ska vara informativ, men kortfattad. Stöter du på problem, kontakta Leaderkontoret.
 5. När du skickat in din Ansökan Steg 1 skickas den automatiskt till Leaderkontoret.  Därefter får ni ett bekräftelsebrev med anvisningar att ni kan gå vidare med Ansökan Steg 2 eller att ansökan inte ryms inom den lokala utvecklingsstrategin.
 6. Ansökan Steg 2: En ansökan innehåller alltid grundläggande uppgifter om den sökande, projektplan och budget. Ansökan fungerar som underlag för handläggning och beslut hos Leaderkontoret och hos Jordbruksverket. I projektplanen ska det framgå; projektets namn, kortfattad idé, bakgrund och nulägesbeskrivning, syfte, mål, målgrupper, aktiviteter, tidsplan, projektorganisation samt hur projektet ska följas upp. I vissa fall krävs även underlag i form av tillstånd, offerter mm. Leaderkontoret stödjer den sökande i processen och ger råd om hur ansökan ska utformas på ett korrekt sätt.
 7. Leaderkontoret stämmer av ansökan gentemot den lokala utvecklingsstrategin och avgör om kompletteringar eller förtydliganden behövs. Ansökan granskas därefter i en beredningsgrupp som poängsätter projektet. LAG, den lokala styrelsen bedömer sedan om projektet ska prioriteras och LAG:s beslut med motivering skickas till er efter LAG-mötet.
 8. Det formella myndighetsbeslutet om stöd fattas av Jordbruksverket, detta tar för närvarande 7 månader hos dem.