skip to Main Content

Så ansöker ni

Logga in på Mina Sidor på Jordbruksverket.

En inskickad Steg 1-ansökan räknas som en formellt inkommen ansökan, men är inte en komplett ansökan. Syftet är att snabbt avgöra om ansökan är stödbar. Det går inte att få beslut på en Steg 1-ansökan. Ansökan kommer att översiktligt bedömas mot Leaderområdets grundvillkor och strategi, och vi kommer att återkoppla till den som lämnat in ansökan. I samråd med Leaderkontoret kan man gå direkt till steg 2, och hoppa över Steg 1 helt, vi vill därför gärna att ni börjar med att ta kontakt med oss.
Steg 2-processen präglas av dialog. Vi kommer att återkoppla och be er redigera om något är otydligt eller saknas. Förtydliganden av ansökan görs direkt i ansökan. Man kan gå in i ansökan och redigera hur många gånger som helst under ansökansfasen. Vi har inte rättighet att ändra i er ansökan, det kan bara den som har fullmakten göra. När Leaderkontoret bedömer ansökan som färdigkompletterad och tydlig, så kommer vi att meddela er att er ansökan kan behandlas i LAG. Då ska ni inte göra fler ändringar i ansökan utan överenskommelse med oss.

På Mina Sidor, välj rätt:
Stödtyp:
Lokalt ledd utveckling

Leaderområde: Leader Sjö, Skog & Fjäll.

  • Fyll i ansökan med hjälp av hjälptexterna i e-tjänsten (i med ring runtom) och fyll i budgeten enligt instruktionerna i budgetbilagan.
  • Det räcker att samma information finns på ett ställe i ansökan.
  • Bifogar ni jämförbara offerter, kostnadsberäkningar och dylikt, så går handläggningen snabbare.
  • Det kan vara lättare att förstå er ansökan med bilagor såsom foton.
  • Viktig information som inte har direkt med ansökan att göra, till exempel bakgrundsbeskrivning, verksamhetsberättelse, kan läggas i bilagor.
  • Fliken om finansiering kan vara svår att fylla i rätt. Här finns mer info.
  • Här finns merparten av frågorna i Word-format om ni vill förbereda er i ett Word-dokument.

Obligatoriska bilagor i Steg 2

Back To Top