skip to Main Content

Ledamöter i LAG

LAG:s representanter representerar privat sektor/näringsliv, ideell sektor/föreningsliv och offentlig sektor i Sjö, Skog & Fjälls LAG enligt följande:

Ordförande i LAG: Pelle Persson

Vice ordförande i LAG: Anna Olofsson Frestadius

 

REPRESENTATION PER INTRESSEGRUPP

OFFENTLIG SEKTOR NÄRINGSLIVSSEKTOR IDEELL SEKTOR

Lena Olsson, Berg
Elina Grubb, Härjedalen
Nina Andersson, Krokom
Håkan Karlsson, Åre
Carolina Schönbäck, Östersund

ERSÄTTARE:
Daniel Danielsson, Berg

Sven-Gunnar Persson, Berg
Göran Blänning, Härjedalen
Henrik Ling, Krokom
Erik Danielson, Åre
Kholod Mahmood, ÖstersundERSÄTTARE:
Sofia Carlsson, Åre
Sara Önegård Swedenmark

Bengt Karlström, Berg
Jon Wagenius, Härjedalen
Anna Olofsson Frestadius, Krokom
Pelle Persson, Östersund
Margareta Lindhagen, Östersund

ERSÄTTARE:
Gunlis Bergman, Härjedalen
Cristine Persson, Östersund

REPRESENTATION PER KOMMUN

Åre
Offentlig: Håkan Karlsson (representerar Åre kommun)
Näringsliv: Erik Danielsson
Ersättare: Sofia Carlsson

Krokom
Ideell: Anna Olofsson Frestadius
Näringsliv: Henrik Ling
Offentlig: Nina Andersson (representerar Krokoms kommun)
Ersättare: 
Sara Önegård Swedenmark (näringsliv)

Östersund
Ideell: Margareta Lindhagen
Ideell: Pelle Persson
Näringsliv: Kholod Mahmood
Offentlig: Carolina Schönbäck (representerar Östersunds kommun)
Ersättare: Cristine Persson (ideell)

Berg
Ideell: Bengt Karlström
Näringsliv: Svenne Persson
Offentlig: Lena Olsson (offentlig, representerar Bergs kommun)
Ersättare: Daniel Danielsson (offentlig)

Härjedalen
Ideell: Jon Wagenius
Näringsliv: Göran Blänning
Offentlig: Elina Grubb (representerar Härjedalens kommun)
Ersättare: GunLis Bergman (ideell)

 

Back To Top