Skip to content
 

Ny verksamhetsutvecklare och handläggare på plats

1 januari började Helena Lindahl som verkshetsutvecklare och handläggare. Hon kommer framför allt att arbeta med genomförandet av nya strategin för Leader Grogrund 2023-2027.

Helena kommer närmast från Tillväxtverket, där hon var ansvarig för regeringsuppdraget hållbar platsutveckling genom turism och besöksnäring. Hon har tidigare arbetat som landsbygdsutvecklare, näringslivsutvecklare och demokratisamordnare inom Åre kommun samt destinationsutvecklare på Åre Destination. Hon har också doktorerat i företagsekonomi om hur vi skapar våra identiteter utifrån fritidssysselsättningar, platser, prylar och kompisar samt undervisat i marknadsföring, destinationsutveckling och evenemang vid Umeå Universitet och Mittuniversitetet.

Helenas största drivkraft är hållbar utveckling av platser. Hållbar platsutveckling innebär att ideell , privat och offentlig sektor arbetar tillsammans för att utveckla platsens möjligheter inom ramen för platsens miljömässiga, sociala och ekonomiska bärkraft. Hon menar att lokalt ledd utveckling genom leadermetoden har enorm potential för att ta tillvara på engagemang och idéer och skapa attraktiva landsbygder.

Jag är övertygad om att vi bäst löser utmaningar och tillvaratar möjligheter lokalt – tillsammans med alla som bor, lever och verkar här, säger Helena Lindahl.

Läs mer här: Helena Lindahl | LinkedIn

Kontaktuppgifter

Back To Top