skip to Main Content

Kontaktperson för de projekt som LAG prioriterat

Kontaktpersonerna utgör kopplingen mellan LAG och de projekt gruppen prioriterat. Det är en mycket viktig del av LAGs uppföljning. Detta ger en möjlighet för LAG att få en unik kännedom om hur det går för projekten som LAG prioriterat.

VAD SKA EN KONTAKTPERSON GÖRA?

Syftet är också att markera för projekten att LAG förväntar sig att varje enskilt projekt är en viktig del av genomförandet av Leaderstrategin. Projektägarna får en möjlighet att via sin kontaktperson dryfta problem eller idéer som uppstår under varje projekts genomförande som kan komma att behöva ett ombeslut i LAG. Syftet är inte att utföra något av kontorets arbetsuppgifter, frågor som berör ändringar, redovisning och dylikt hänvisas till kontorets personal. Kontaktpersoner kommer att få kännedom om slutrapporter från kontoret. En lämplig arbetsgång kan vara att ringa eller besöka projektet någon gång per år. Inför ett besök kan kontaktpersonen med fördel be projektledare eller projektägare förbereda frågor. På plats kan det vara lämpligt att förklara eller påminna om
* att Sjö, Skog & Fjäll är en förening som jobbar med utvecklingsfrågor, där projektägare och dess samarbetspartners är varmt välkomna som medlemmar
* att kontaktpersonerna är en del av LAG, som är styrelse i föreningen
* att projektet är en del i genomförandet av en helhet: Leaderstrategin
Upp till 4 tim/projekt/år ersätts, om mer tid behövs så kan ordförande eller vice ordförande godkänna det. Utförda timmarna redovisas via dagbok samt kort rapport (några meningar samt gärna foto). Rapport kan även lämnas muntligt på LAG, max 5 min, under punkten Delgivningar och rapporter.

FÖRSLAG PÅ FRÅGOR ATT ANVÄNDA

  • Har ni kunnat hålla er till projektplanen, aktiviteterna och hållit budgeten? Om inte, hur kommer det sig?
  • Vad skulle ni önska att ni visste när ni skrev ansökan, som ni inte visst då men som ni vet nu? Vad har varit lättare/svårare än ni trodde? (Syftet med frågan är att skapa ett lärande tillbaka till LAG, hur det faktiskt gått.)
  • Vad tror ni projektet i förlängningen kommer att leda till? Vilka effekter kommer projektet ha om t ex 5 år? (Syftet med frågan är att öva både LAG och projekten att tänka långsiktigt, om detta sker nu, då händer det här sen.)
  • Har ni haft kontakt med leaderkontoret under projekttiden om ni behövt, och har det funkat bra?
  • PLUS: Ta foton på verksamheten och försök få med människor på bilden! Informera om att vi kan komma att använda bilderna på t ex vår webb, och de har rätt att tacka nej p g a GDPR. 

 

KONTAKTPERSONER:

Svenne Persson:
Förstudie Naturum Sonfjället (SLUTRAPPORTERAD)
Åres Historia – en outnyttjad resurs KONTAKT Hanna Moback, ordförande, 070-2547458 (SLUTRAPPORTERAD)
Vemdalen Sommar 2.0 KONTAKT Kristina Kristoffersson, 0730-440997 (SLUTRAPPORTERAD)
Kärleksstigen, Åsarna (Både Bengt och Svenne utsedda till kontaktperson från LAGs sida) KONTAKT Ove

Jon Wagenius:
Förstudie Spår och leder Funäsdalen (SLUTRAPPORTERAD)
Utveckla turism med hund i fjällen och Draghunds-VM 2021 (SLUTRAPPORTERAD)
Fjällturen LVG KONTAKT Magnus Rydhult 070-1090670 (SLUTRAPPORTERAD)
Årefjällen trailrunning KONTAKT Anna-Karin Lundmark 070-2518343 (SLUTRAPPORTERAD)
Pilgrimsleden, KONTAKT Helena Fjällgren (SLUTRAPPORTERAD)
Holy Race, KONTAKT Max Novak eller Mattias Bångman
Persåsbacken säkerhet och cykling, KONTAKT Oskar Sergel

Pelle Persson:
Grönt Center i Ås KONTAKT Anna-Carin Svedén 076-1023038 eller Julia Pearson 076-7639014 (SLUTRAPPORTERAD)
Åre – en cykeldestination i världsklass KONTAKT Anna-Karin Lundmark 070-2518343 (SLUTRAPPORTERAD)
Klimatsmarta transporter I & II, KONTAKT Per-Ivar Persson, Södra Årefjällen Turism
GIS System för Ledförvaltning KONTAKT Per-Ivar Persson, Södra Årefjällen Turism
Servicetjänster för ökad attraktionskraft i Duved med omnejd KONTAKT Anders Wiblom
Materialsatser med designmodeller till ullFORuMs garner KONTAKT Hanna Söderback 070-9561960

Cristine Persson:
Sommarentreprenörer KONTAKT Suzan Stenberg 073-4082506
Kompetenshöjning för skogsägare (som bygger på förstudien Skoglig utbildning) KONTAKT Håkan Schuberg 070-5300926

Sara Önegård Swedenmark:
Draghunds-VM i Sveg (SLUTRAPPORTERAD)
Sonfjället Natur kultur KONTAKT Olivia Söderlund 070-7379740 (SLUTRAPPORTERAD)

Håkan Karlsson:
Handikappanpassad fiskeplats (SLUTRAPPORTERAD)
Förstudie Skoglig Utbildning (SLUTRAPPORTERAD)
Marknadsföring och iordningställande av leder i Storsjö/Ljungdalen KONTAKT Britt Ellenius 070-6279926 (SLUTRAPPORTERAD)
Konst och kultur ger näring och liv KONTAKT Annicka Kanto Studieförbundet Vuxenskolan 0696-10807 (SLUTRAPPORTERAD)
Mobil Scen KONTAKT Kent Karlsson (SLUTRAPPORTERAD)

Bengt Karlström: 
Innovativa transportlösningar med utgångspunkt från Röjan (SLUTRAPPORTERAD)
Fjällflytt KONTAKT Katrin Engqvist 070-2911977
Fiskedestination Berg KONTAKT Conny Elf, Bergs kommun 0687-161 00
Kärleksstigen, (Både Bengt och Svenne utsedda till kontaktperson från LAGs sida) KONTAKT Ove Åsarna
Nysäterns fjällgård (både Bengt och Sofia utsedda från LAG) KONTAKT Marika Kaspergård
Hemnära dialys KONTAKT Fjällhälsan Hede

Margareta Lindhagen: 
Utveckling av ridleder på Frösön KONTAKT Ingrid Mars 0732751059
Första hjälpen till psykisk hälsa KONTAKT Malin Bergström, Åre kommun 0647-16100
REKO Jämt KONTAKT Ida på Hushållningssällskapet
Husfabriksskola KONTAKT Maria Larsson eller Karin Jonsson

Göran Blänning:
Simskola för alla KONTAKT Sara Jacobsson 070-6005633

Erik Danielson:
Jamtli Living University/Ekoby KONTAKT Kevin Denham på Jamtli

Sofia Carlsson: 
Nysäterns fjällgård (både Bengt och Sofia utsedda från LAG) KONTAKT Marika Kaspergård

Elina Grubb:
Hunddagis HUNDra procent, KONTAKT Jennie Lantz, 070-250 07 90 (SLUTRAPPORTERAD)
Ett stall för alla, Åre ridklubb KONTAKT Anna-Karin Lundmark 070-2518343
Hedes aktivitetsområde, KONTAKT Olivia

Frank Nilsson:
Hållbart Byggnätverk (SLUTRAPPORTERAD)

Back To Top