skip to Main Content
 

Kontaktperson för de projekt som LAG prioriterat

Kontaktpersonerna utgör kopplingen mellan LAG och de projekt gruppen prioriterat. Det är en mycket viktig del av LAGs uppföljning. Detta ger en möjlighet för LAG att få en unik kännedom om hur det går för projekten som LAG prioriterat.

VAD SKA EN KONTAKTPERSON GÖRA?

Syftet är också att markera för projekten att LAG förväntar sig att varje enskilt projekt är en viktig del av genomförandet av Leaderstrategin. Projektägarna får en möjlighet att via sin kontaktperson dryfta problem eller idéer som uppstår under varje projekts genomförande som kan komma att behöva ett ombeslut i LAG. Syftet är inte att utföra något av kontorets arbetsuppgifter, frågor som berör ändringar, redovisning och dylikt hänvisas till kontorets personal. Kontaktpersoner kommer att få kännedom om slutrapporter från kontoret. En lämplig arbetsgång kan vara att ringa eller besöka projektet någon gång per år. Inför ett besök kan kontaktpersonen med fördel be projektledare eller projektägare förbereda frågor. På plats kan det vara lämpligt att förklara eller påminna om
* att Sjö, Skog & Fjäll är en förening som jobbar med utvecklingsfrågor, där projektägare och dess samarbetspartners är varmt välkomna som medlemmar
* att kontaktpersonerna är en del av LAG, som är styrelse i föreningen
* att projektet är en del i genomförandet av en helhet: Leaderstrategin
Upp till 4 tim/projekt/år ersätts, om mer tid behövs så kan ordförande eller vice ordförande godkänna det. Utförda timmarna redovisas via dagbok samt kort rapport (några meningar samt gärna foto). Rapport kan även lämnas muntligt på LAG, max 5 min, under punkten Delgivningar och rapporter.

FÖRSLAG PÅ FRÅGOR ATT ANVÄNDA

  • Har ni kunnat hålla er till projektplanen, aktiviteterna och hållit budgeten? Om inte, hur kommer det sig?
  • Vad skulle ni önska att ni visste när ni skrev ansökan, som ni inte visst då men som ni vet nu? Vad har varit lättare/svårare än ni trodde? (Syftet med frågan är att skapa ett lärande tillbaka till LAG, hur det faktiskt gått.)
  • Vad tror ni projektet i förlängningen kommer att leda till? Vilka effekter kommer projektet ha om t ex 5 år? (Syftet med frågan är att öva både LAG och projekten att tänka långsiktigt, om detta sker nu, då händer det här sen.)
  • Har ni haft kontakt med leaderkontoret under projekttiden om ni behövt, och har det funkat bra?
  • PLUS: Ta foton på verksamheten och försök få med människor på bilden! Informera om att vi kan komma att använda bilderna på t ex vår webb, och de har rätt att tacka nej p g a GDPR. 


KONTAKTPERSONER:

Saknar kontaktperson: Klimatsmarta transporter II, Servicetjänster för ökad attraktionskraft i Duved med omnejd samt alla projekt som beviljats efter årsmötet 2021.

Jon Wagenius:
Slutrapporterade: Holy Race, Persåsbacken säkerhet och cykling, Pilgrimsleden Lofsdalen, Årefjällen trailrunning,  Fjällturen LVG, Förstudie Spår och leder Funäsdalen, Utveckla turism med hund i fjällen och Draghunds-VM 2021

Cristine Persson:
Kompetenshöjning för skogsägare (som bygger på förstudien Skoglig utbildning) KONTAKT Håkan Schuberg 070-5300926
Slutrapporterade: Sommarentreprenörer

Bengt Karlström: 
Slutrapporterade: Fiskedestination Berg, Nysäterns fjällgård (både Bengt och Sofia utsedda), Kärleksstigen, (Både Bengt och Svenne utsedda), Innovativa transportlösningar med utgångspunkt från Röjan, Fjällflytt

Margareta Lindhagen: 
Utveckling av ridleder på Frösön KONTAKT Annsofi Collin
Första hjälpen till psykisk hälsa KONTAKT Malin Bergström, Åre kommun 0647-16100
Slutrapporterade: Husfabriksskolan, REKO Jämt

Erik Danielson:
Jamtli Living University/Ekoby KONTAKT Kevin Denham på Jamtli

Elina Grubb:
Ett stall för alla, Åre ridklubb KONTAKT Anna-Karin Lundmark 070-2518343
Hedes aktivitetsområde, KONTAKT Olivia
Slutrapporterade: Hunddagis HUNDra procent

PROJEKT SOM ÄR SLUTRAPPORTERADE, DÄR LAG-LEDAMOTEN INTE ÄR KVAR I LAG-STYRELSEN:

Sara Önegård Swedenmark:
Slutrapporterade:
Draghunds-VM i Sveg, Sonfjället Natur kultur

Pelle Persson:
Slutrapporterade: Grönt Center i Ås, Åre – en cykeldestination i världsklass, Klimatsmarta transporter I & II,
GIS System för Ledförvaltning KONTAKT Per-Ivar Persson, Södra Årefjällen Turism, Materialsatser med designmodeller till ullFORuMs garner

Sofia Carlsson:
Slutrapporterade: Nysäterns fjällgård (både Bengt och Sofia utsedda från LAG)

Svenne Persson:
Slutrapporterade: Vemdalen Sommar 2.0, Förstudie Naturum Sonfjället, Åres Historia – en outnyttjad resurs

Göran Blänning:
Slutrapporterade:
Simskola för alla

Frank Nilsson:
Slutrapporterade: Hållbart Byggnätverk

Håkan Karlsson:
Slutrapporterade: Mobil Scen, Konst och kultur ger näring och liv, Handikappanpassad fiskeplats, Förstudie Skoglig Utbildning,  Marknadsföring och iordningställande av leder i Storsjö/Ljungdalen

Back To Top