skip to Main Content

Smarta Promenader för ungdomar

Sammanfattning:
I den här delaktiviteten skall man testa konceptet Smarta Promenader som bygger på en kombination av fysisk aktivitet, digital lösning med QR koder och målinriktad mental coachning.

Kontaktperson: Linda Nederberg
Mail: linda@doyourvision.com
Telefon: 070-538 48 64
Hemsida
Facebook

Motivering:
Detta initiativ har många bra ingredienser. På ett lekfullt sätt motiveras rörelse och positiv tankekraft. Ungdomarnas innovationskraft stärks genom att de stimuleras i ledarskap och att tänka i nya banor. Modellen har potential att spridas och fungera även i mindre byar och bygder eftersom den är byggd på ett sådant sätt.

FAKTA

SMÅSTÖD Förstudier ”Nya lösningar”

Genomförs av: Do Your Vision AB

Plats: Krokoms kommun

Beviljat stöd: 79 850 kr

Privat medfinansiering: 80 300 kr (ideell tid)

Back To Top