skip to Main Content

Dialys i Härjedalen

Sammanfattning:
Projektet handlar om att göra i ordning ett rum anpassat för dialys på den bygdeägda privata hälsocentralen i Hede. Dialysplatsen kan användas för lokalboende (som annars får dialys i Östersund ca 3 ggr/vecka) men ger också möjlighet att ge gästdialys till fjällturister. Beräknade effekterna är en utökad verksamhet på hälsocentralen och ökad lönsamhet, mer arbetstid och ökad livskvalitet.

LAG-styrelsens motivering:
LAG väljer att prioritera det här projektet som är intressant och innovativt på flera olika sätt. Att dialysvård kan decentraliseras till en hälsocentral på landsbygden är en ny lösningar som är otroligt värdefull för patienten, speciellt vid en behandling som måste ske flera gånger i veckan. Det ger även ett ben till i verksamheten för den bygdeägda hälsocentralen, och därtill möjliggör projektet för destinationerna i närområdet att vända sig specifikt till den här målgruppen eftersom man genom samarbete kan erbjuda gästdialys för besökande. Det ökar attraktionskraften hos besöksnäringen. Projektet förväntas bidra till målen inom insatsområde 4: Innovation/Ny teknik/Nya lösningar/Forskning.

FAKTA

Sökande: Fjällhälsan i Hede

Projekttyp: Genomförande

EU-Fond: Landsbygdsfonden

STÖD/FINANSIERING

Projektstöd från EU och staten:
190 668 SEK

Offentlig medfinansiering från LAG:
169 082 SEK

Övrig finansiering:
Privat medfinansiering: 154 000 SEK

Back To Top