Underhållsarbete onsdag 20/9 kl. 17-20

IT-underhåll i Jordbruksverkets system, kan påverka externa tjänster som e-tjänster.