Hur går man tillväga för att söka pengar från Starthjälpen?

1. Ansökan görs på en särskild blankett

Hämta blankett här >>

Kom ihåg att vi antagligen vet väldigt lite om er, så berätta gärna lite kort om er. Det går bra att skicka med foton, bilagor eller hänvisa till er hemsida.

Beskriv er och er idé på ett positivt sätt. Finns det foton, kartor, ritningar eller skisser som hjälper till att förklara er idé så bifoga dem till ansökan.

Att er idé är hållbar är en viktig bit att ta hänsyn till – läs mera här >>

Budgeten skall innehålla de ungefärliga kostnader som ni kommer att redovisa i slutrapporten. För att styrka kostnader från externa parter be om offerter (mailkonversationer är ok) som ni bifogar ansökan. Vid köp från privatperson med kontanter / swish är högsta belopp 1000 kr – läs mer här >>

Inför och medans ni skriver ansökan så får ni gärna ringa, ställa frågor och maila ansökan för tips och råd. Ibland kanske det även finns behov för ett möte.

2. Ansökan med underskrift skickas med post till Leader Sjö, Skog & Fjäll, Ösavägen 14, 836 94 Ås.

3. Beslut

Vi tar beslut om pengarna inom 30 dagar efter vi fått komplett ansökan. Vi kan komma att ställa följdfrågor om något i ansökan är oklart.

3. Om er Starthjälp beviljas får ni skriva på ett avtal.

4. Ni genomför er aktivitet. 

Kom ihåg att använda logga vid all marknadsföring – om detta inte sker riskerar ni att inte få några pengar)

5. Slutredovisning.

När aktiviteten är slut ska ni skriva slutrapport, redovisa alla era kvitton, all ideell tid och vad ni har gjort för pengarna. Utbetalning sker inom ett par veckor efter att slutrapporten är godkänd. Blanketter för redovisning hittar ni här >>


Vid frågor kontakta gärna projektledare Bitte Nilsson via mail bitte@sjoskogfjall.se alternativt mobiltelefon 070-2850159. Eller besök oss på kontoren i Ås eller Funäsdalen.