skip to Main Content

Blanketter Starthjälpen

(Starthjälpen ej längre öppen för ansökning men ny möjlighet kommer under 2019)

ANSÖKNINGSFORMULÄR (word dokument för enklare genomförande)

SAMARBETSPARTNERS (kan användas om ni vill stärka samarbeten som finns i ansökan)

MEDFINANSIERINGSINTYG (används då det finns medfinansiering från kommun, Region JH eller annan offentlig part)

Om ni har funderingar kring eventuella ändringar i en ansökan som redan har beviljats – ta kontakt med Leaderkontoret.

Loggor Starthjälpen

(skall användas vid all marknadsföring av er Starthjälp – om detta inte sker riskerar ni att inte få några pengar)
LOGGA för webb/FB (jpg)
LOGGA för tryck (pdf)

Vid redovisning utav beviljad Starthjälp skall följande blanketter användas:

SLUTRAPPORT

TIDRAPPORT IDEELL TID (de som inte är anställda men utför arbete ideellt)

DAGBOK för anställda i Starthjälpen

KÖRJOURNAL (denna används för redovisning av schablon 30kr/mil)

KOSTNADS- och INTÄKTSSPECIFICERING

INTYG vid inköp av begagnad utrustningen eller återanvänt material 

Back To Top