Blanketter Starthjälpen

ANSÖKNINGSFORMULÄR (word dokument för enklare genomförande)

SAMARBETSPARTNERS (kan användas om ni vill stärka samarbeten som finns i ansökan)

MEDFINANSIERINGSINTYG (används då det finns medfinansiering från kommun, Region JH eller annan offentlig part)

Om ni har funderingar kring eventuella ändringar i en ansökan som redan har beviljats – ta kontakt med Leaderkontoret.

Loggor Starthjälpen

(skall användas vid all marknadsföring av er Starthjälp – om detta inte sker riskerar ni att inte få några pengar)
LOGGA för webb/FB (jpg)
LOGGA för tryck (pdf)

Vid redovisning utav beviljad Starthjälp skall följande blanketter användas:

SLUTRAPPORT

TIDRAPPORT IDEELL TID (de som inte är anställda men utför arbete ideellt)

DAGBOK för anställda i Starthjälpen

KÖRJOURNAL (denna används för redovisning av schablon 30kr/mil)

KOSTNADS- och INTÄKTSSPECIFICERING

INTYG vid inköp av begagnad utrustningen eller återanvänt material