Beviljade Starthjälpen

Förstudie – Locknekratern Meteoritcenter 2.0

Förstudie – Locknekratern Meteoritcenter 2.0

Sökande vill genomföra en förstudie för att söka svar på hur de kan skapa en långsiktig finansiering för Meteoritcentrets framtida drift. En rapport som visar på möjliga och omöjliga vägar framåt, kostnadskalkyl, uppslag på nya säljbara produkter och svarar på om huset kan få en effektivare energiförsörjning.
Läs mer »
LISA – Landsbygd Och Inkluderande Småföretagsamhet & Arbetsliv

LISA – Landsbygd och inkluderande småföretagsamhet & arbetsliv

Idén är att besöka varandras verksamheter och andra företagare tillsammans med intresserade nyanlända/nya i Sverige i syfte att skapa mer aktiviteter och nya verksamhetsområden om möjligt i Jämtland/Härjedalen. Vi vill inkludera andra småföretagare i området, som också är intresserade av samverkan och utveckling. Temaområden är miljö, turism, odling och småföretagsamhet.
Läs mer »
VISION DUVED

VISION DUVED

Delaktiviteten skall bidra till att skapa hållbar samhällsutveckling med betoning på social hållbarhet för Duved By. Duved ska bli en referens för samtida samhällsutveckling i Sverige – för hur en mindre ort i fjällen kan utveckla nya modeller för samverkan och utveckling. Det ska bli ett exempel på hur landsbygden kan svara mot urbaniseringsvågen, genom dialog med medborgare, kultur- och näringsliv. Duved som skall få dubbelt så många invånare per 2023.
Läs mer »
Ny Hemsida

Ny hemsida

Projektet handlar om att implementera en ny digital, säker och funktionsändamålsenlig webb för Hägra Bygdegård. Den nya digitala sidan inklusive onlinebokning ger förhoppningsvis ökad synlighet och därmed ökad lönsamhet för bygdegården samt minskad administration.
Läs mer »
Förstudie ”Time For Tellus”

Förstudie ”Time for Tellus”

Detta projekt handlar om att titta på hur hållbarhet kopplat till träklot, norrsken samt musik kan inkluderas i folkbildning samt sätta ett internationellt ljus på hållbarhetsfrågan. I förstudien ingår att bjuda in företag och samarbetspartners till workshops för att ta fram underlag och ekonomisk kalkyl för att skapa en portabel utställning för t.ex. visning på skolor. Tanken i förlängningen med en portabel utställning är att väcka nyfikenhet och inspiration för att människor skall vilja bilda sig och genom kunskap kunna ta ett större ansvar för moder jord.
Läs mer »
Hede Sommarpark

Hede Sommarpark

Projektet skapar en kreativ och hållbar mötesplats i byn på ett enkelt och samtidigt nytt sätt. En inkluderande välkomnande plats för alla att träffas oavsett ursprung, ålder och andra förutsättningar. Ansökan beskriver sociala hållbarhetsmål på ett föredömligt sätt.
Läs mer »
Scener Ur Husåspelet – Mobilisering & Marknadsföring Och Framförande

Scener ur Husåspelet – mobilisering & marknadsföring och framförande

Projektet handlar om att mobilisera skådespelare till att spela upp några scener ur Husåspelet sommaren 2018 i samband med evenemangsdagar under midsommarhelgen. Idén är att detta projekt ska kunna marknadsföra och mobilisera vidare till en större satsning 2019.
Läs mer »
Kulturevenemangstest – Huså:Åreskutan:Kallbygden / Kulturen:Naturen:Platsen – Projektledning

Kulturevenemangstest – Huså:Åreskutan:Kallbygden / Kulturen:Naturen:Platsen – projektledning

Projektet handlar om att under midsommarhelgen 2018 genomföra en testversion av ett lokalt kulturevenemang med tanken att det skall växa, utvecklas och årligen återkomma.
Läs mer »