skip to Main Content

Starthjälpen

Inom ramen för vårt insatsområde ”Innovation/Ny teknik/Nya lösningar/Forskning” så har vi under 2018 erbjudit Starthjälpen – en enklare ansökan med snabbare beslut och utbetalning.
Genom Starthjälpen ville vi underlätta för företag/föreningar/bygder att jobba ihop kring innovativa ideér.

Vi tar inte längre emot nya ansökningar inom Starthjälpen, men planerar för nya förenklade ansökningar under 2019. 

Stödet kommer från Landsbygdsfonden och kan sökas utav två parter i samverkan t.ex. en förening och ett företag som finns i kommunerna Berg, Härjedalen, Krokom, Åre eller Östersund.
Undantag: Staden Östersund och den stadsnära halvan av Frösön samt Ytterhogdals församling.

Vad kan man pengar för?
Nya sätt att lösa gamla problem, kompetenshöjning och ett innovativt entreprenörskap. Vår förhoppning är att det här stödet hjälper till att bygga en grund för fortsatt verksamhet under lång tid, att det just ska vara en Starthjälp.

Exempel på idéer som kan få ekonomiskt stöd:
Förstudier/kartläggningar
Bymöte för att starta upp tankeprocess och samarbeten
Träff för att göra byplan – hur skall vår bygd utvecklas långsiktigt?
Marknadsföring utav bygd – t ex framtagandet av hemsida, app, logga
Anlita extern kompetens för utredning, analys, statistik m.m.
Anlita extern kompetens för att genomföra workshops, föreläsningar, tankesmedja
Genomföra event, tävlingar, festivaler eller bygdespel
Inköp till ungdomslokal, äldreboende, dagis
Barn/ungdomssatsningar med inriktning på kompetenshöjning/utveckling
Entreprenörsstärkande aktiviteter för nyanlända
Nya idéer/innovationer/forskning

Ni kan söka max 25.000 kronor inklusive moms.

Finns det några krav? Ja, vi har några grundkrav och mål som er idé behöver nå upp till för att ni ska kunna få pengar:

  • Ni är flera parter som söker stöd tillsammans (föreningar och/eller företag) varav en är en juridisk person. Den juridiska personen behöver ha tillräcklig kapacitet för att genomföra aktiviteten och tillräcklig betalningsförmåga eftersom utbetalning av stödet sker i efterhand.
  • Ni kan skriva en tydlig ansökan och budget (för Starthjälpen finns en särskild blankett och självklart stöttar vi er om så behövs).
  • Ni kan visa på vilka som är samarbetspartners och vilka som är delaktiga.
  • Ni kan visa på att idén kommer från de som berörs av utfallet utav aktiviteten.
  • Ni kan visa på att idén är helt ny alternativt att den är ny för ert område.
  • Er ekonomiska insats är ideell tid/övrigt till samma värde som ni söker stöd för.
  • Att ni kan genomföra aktiviteten inklusive slutrapport senast 2019-01-13.
  • Er idé faller in i vår vision ”Nytänkande i fjällnära framtidsbygd för samhörighet och hållbar tillväxt” och i nåt utav våra övergripande mål (läs om målen här >>)
  • Ni har tänkt hållbart och svarat tydligt på hur ni kommer att arbeta kring detta  – läs mera om våra hållbarhetsmål här >>

Vad kan man inte få stöd för?
Ordinarie drift.
Ansökan där samverkan med andra saknas.
Uppstart av enskilda firmor eller dylikt.
Löner till egen organisation (undantag kan göras om det finns väldigt goda skäl, i övrigt hänvisar vi till en vanlig ansökan).
Investeringar för mer än sammantaget 22 000 kr inkl. moms.
Vid ansökningar gällande byplaner så förväntar vi oss att samtliga invånare i området blir inbjudna att delta. Endast en plan per by kommer att godkännas.
Ansökningar från samfälligheter som främst består av privathushåll (väg- och väglyseföreningar, fiberföreningar, VA-samfälligheter) kommer ej att beviljas om de inte innehåller nya innovativa idéer.
Stöd för att skriva Leader-projektansökningar.

Back To Top