Nu erbjuder vi Starthjälpen

För att underlätta för förstudier, ökat samarbete och möjligheter för företag/föreningar att jobba med Leadermetoden och få stöd erbjuder vi nu Starthjälpen – en enklare ansökan med snabbare beslut och utbetalning.

Stödet kommer från Landsbygdsfonden och kan sökas utav två parter i samverkan t.ex. en förening och ett företag som finns i kommunerna Berg, Härjedalen, Krokom, Åre eller Östersund. Undantag: Staden Östersund och den stadsnära halvan av Frösön samt Ytterhogdals församling.

Vad kan man söka för?
Aktiviteter som leder till ökat samarbete, nya sätt att lösa gamla problem, kompetenshöjning och ett innovativt entreprenörskap. Vår förhoppning är att det här stödet hjälper till att bygga en grund för fortsatt verksamhet under lång tid, att det just ska vara en Starthjälp.

Exempel på projekt:
Förstudier
Bymöte för att starta upp tankeprocess och samarbeten
Träff för att göra byplan – hur skall vår bygd utvecklas långsiktigt?
Marknadsföring utav bygd – tex hemsida, logga
Anlita extern kompetens för utredning, analys, statistik m.m.
Anlita extern kompetens för att genomföra workshops, föreläsningar, tankesmedja
Genomföra event, tävlingar, festivaler eller bygdespel
Inköp till ungdomslokal, äldreboende, dagis
Barn/ungdomssatsningar med inriktning på kompetenshöjning/utveckling
Entreprenörsstärkande aktiviteter för nyanlända
Nya idéer/innovationer/forskning

Ni kan söka max 25.000 kronor inklusive moms.

Finns det några krav? Ja, vi har några grundkrav och mål som er idé behöver nå upp till för att ni ska få stöd:

  • Ni är flera parter som söker stöd tillsammans (föreningar och/eller företag) varav en är en juridisk person. Den juridiska personen behöver ha tillräcklig kapacitet för att genomföra projektet och tillräcklig betalningsförmåga eftersom utbetalning av stödet sker i efterhand.
  • Ni kan skriva en tydlig ansökan och budget (för Starthjälpen finns en särskild blankett och självklart stöttar vi er om så behövs).
  • Ni kan visa på vilka som är med i projektet och vilka som är delaktiga.
  • Ni kan visa på att idén kommer från de som berörs av utfallet utav projektet.
  • Ni kan visa på att idén är helt ny alternativt att den är ny för ert område.
  • Er ekonomiska insats är ideell tid/övrigt till samma värde som ni söker stöd för.
  • Att projektet kan genomföras under max 6 månader (slutdatum senast 2019-01-13).
  • Er idé faller in i vår vision ”Nytänkande i fjällnära framtidsbygd för samhörighet och hållbar tillväxt” och i nåt utav våra övergripande mål (läs om målen här >>)
  • Ni har tänkt hållbart och svarat tydligt på hur ni kommer att arbeta kring detta i ert projekt – läs mera om våra hållbarhetsmål här >>

Vad kan man inte få stöd för?
Ordinarie drift.
Ansökan där samverkan med andra saknas.
Uppstart av enskilda firmor eller dylikt.
Löner till egen organisation (undantag kan göras om det finns väldigt goda skäl, i övrigt hänvisar vi till en vanlig ansökan).
Investeringar för mer än sammantaget 22 000 kr inkl. moms.
Vid ansökningar gällande byplaner så förväntar vi oss att samtliga invånare i området blir inbjudna att delta. Endast en plan per by kommer att godkännas.
Ansökningar från samfälligheter som främst består av privathushåll (väg- och väglyseföreningar, fiberföreningar, VA-samfälligheter) kommer ej att beviljas om de inte innehåller nya innovativa idéer.