skip to Main Content

Förberedelser

Vem kan söka?

Organisationer, föreningar, företag och myndigheter kan söka stöd. Privatpersoner kan inte söka stöd.

Rätt geografiskt område?

Vi täcker Bergs, Härjedalens, Krokoms, Åres och Östersunds kommuner med undantag för delar av Härjedalen (församlingarna Överhogdal/Ytterhogdal).

Koll på innehållet i utvecklingsstrategin?

Projekt som beviljas ska leda till målen inom vår utvecklingsstrategi. Läs gärna vår förkortade versionen: strategi.

Koll på metodtänket?

Här finns fakta och filmer om Lokalt ledd utveckling med leadermetoden.

Framgångsfaktorer i samverkansprojekt*

  • Förtroende och Tillit
  • Att det finns ett gemensamt behov eller problem som samverkan löser
  • Nyttan är större än insatsen för samtliga deltagare
  • Positiv inställning till samarbete
  • Öppen kommunikation
  • Jämbördiga parter
  • Villighet att dela med sig
    *enligt rapporten ”Framgångsfaktorer i samverkansprojekt”, Landsbygdsnätverket

Erfarenheterna från tidigare programperiod visar att de projekt som är väl förberedda har störst chans att nå bra resultat och ha roligt på vägen. En tydlig projektplan, en realistisk budget samt en plan för hur likviditeten i projektet ska hanteras är viktigt. Vi rekommenderar att ni som ingår i projektteamet gemensamt diskuterar igenom era förväntningar, förutsättningar, roller och gemensamma spelregler.

   EN RE­A­LIS­TISK PRO­JEKT­PLAN + HÅLL­BAR FI­NAN­SI­E­RING + MOD + UT­VECK­LINGS­EN­TU­SI­ASM  = ETT BRA PRO­JEKT!

Ta hjälp av vår PROJEKTPLANSGUIDE!

Vad är ett projekt, och vad ska det heta?

Ett projekt handlar om att skapa en utveckling från startpunkt A till önskat läge B. Projektet är vägen däremellan. När ni identifierat vad som behöver genomföras, så har ni stommen till er projektplan. Välj sedan ett kort namn på projektet som alla kan komma ihåg och referera till.

Vem ska skriva ansökan och svara på frågor?

Vi rekommenderar att den som är ansvarig för att skriva ansökan är van att arbeta med dator, och har god förmåga att uttrycka sig i skrift och är väl insatt. När ni beslutat vem som ska skriva ansökan, så ger firmatecknaren fullmakt för att få företräda den organisation som ska ansvara för ansökan.  När fullmakten är beviljad känner systemet av det. Fullmaktstagaren loggar in med sin e-legitimation.
TEXTVERSION AV ANSÖKAN (Wordvariant av ansökan)
LÄNK TILL FULLMAKTSBLANKETT: Länk till fullmaktsansökan
LÄNK TILL INLOGGNING: Mina Sidor på Jordbruksverket.
LÄNK TILL OBLIGATORISK BILAGA: Klarar projektet Sjö, Skog & Fjälls grundvillkor?
LÄNK TILL OBLIGATORISK BILAGA: Hur leder projektet till ökad hållbarhet?
LÄNK TILL OBLIGATORISK BILAGA: BUDGET

Har du frågor?

Ta kontakt med utvecklingskontoret, vi hjälper gärna till!

Back To Top