skip to Main Content

Projekttyper

Det finns olika typer av Leaderprojekt. Här finns allmän info om de olika projekttyperna.

Genomförandeprojekt – inom Leaderområdet

Genomförandeprojekt är projekt som utförs inom Leaderområdet Leader Sjö, Skog & Fjäll. De kan antingen ges som ”Projektstöd” eller ”Projektstöd till företag”.

PROJEKTSTÖD
Projektstöd kan sökas då det finns en bred allmännytta. 12 september 2016 beslutade LAG ett maxbelopp för stöd på 1,5 miljoner.  Stödet kan ges med 40-100%. Vi vill att projektet medfinansieras med minst 30% privat insats. Se sidorna som handlar specifikt om detta.

PROJEKTSTÖD TILL FÖRETAG
Projektstöd till företag kan sökas då nyttan är smalare, och den huvudsakliga nyttan tillkommer en eller få aktörer. Observera att Sjö, Skog & Fjäll har ett grundvillkor som säger att minst 2 aktörer ska samarbeta i projektet, därför kan inte stöd ges till enbart en aktör som söker ensam utan samarbetspartner. För att kunna beviljas projektstöd till företag så är maximala stödet 200 000 kr. Stödet kan ges med 40-70%, och vi vill att projektet motfinansierar med minst 30% privat insats.

Mer information hos Jordbruksverket om Genomförandeprojekt inom Leader/Lokalt ledd utveckling.

Samarbetsprojekt – mellan aktörer i olika Leaderområden

Samarbetsprojekt innebär samarbete mellan en eller flera aktörer inom Sjö, Skog & Fjäll som vill samarbeta med en eller flera aktörer på en annan plats, inom ett annat Leaderområde. Då söks parallella projekt i respektive Leaderområde i respektive land.

Se information hos Jordbruksverket om Samarbetsprojekt inom Leader/Lokalt ledd utveckling.

Ansökan sker på samma sätt oavsett vilken projekttyp det är. Kontakta Leaderkontoret för vägledning, om frågor finns kring projekttyper.

 

Back To Top