skip to Main Content

Smarta Landsbygder

Stödet kommer från Landsbygdsfonden och syftar till att vi gemensamt ska utforska
i vilken omfattning en by kan stå på egna ben och bli självförsörjande.

Kan sökas av företag och föreningar som finns i kommunerna Berg, Härjedalen, Krokom, Åre eller Östersund. (Undantag: Staden Östersund och den stadsnära halvan av Frösön samt Ytterhogdals församling).

Vad kan man söka pengar för?

Stöd ges till konkreta aktiviteter som ger förbättrad innovationskraft på landsbygden.

Exempel på aktiviteter som utifrån ovan beskrivning kan få ekonomiskt stöd:

 • LEA Lokalekonomisk analys, både inköp och genomförande. Läs mer på extern sida >> (Rekommenderas ej byar med färre än 200 bosatta).
 • Träff för att göra byplan – hur skall vår bygd utvecklas långsiktigt och hållbart?
 • Digitala eller fysiska plattformar för t.ex. samåkning, återbruk, food-sharing, fröbytardagar, matfestival m.m.
 • Tillsammansodlingar/ hålla djur ihop, sluta kretslopp m.m. (primärt ideell inriktning)
 • Skapa trygghetspunkter för ökad trygghet, med till exempel grundläggande utrustning för vattenrening för ett område.
 • Köpa in mindre el-aggregat, småskalig off-grid utrustning m.m.
 • Anlita extern kompetens för utredning, analys, statistik eller liknande.
 • Anlita extern kompetens för att genomföra workshops, föreläsningar, tankesmedja eller liknande.
 • Kompetenshöjande insatser t.ex. studiebesök (i kombination med annan insats), utbildning eller liknande.
 • Se på möjligheten att starta upp en obemannad digital lanthandel i er by/samhälle.

Ni kan söka 10 000 – 40 000 kronor.

Finns det några krav? Ja, vi har några grundkrav och mål som er aktivitet behöver uppnå för att ni ska kunna få pengar;

 • Sökande behöver vara en juridisk person (registrerat företag/förening med tillräcklig kapacitet för att genomföra aktiviteten och tillräcklig betalningsförmåga eftersom utbetalning av stödet sker i efterhand). Krav på samarbete finns ej om aktiviteten i förlängningen kan anses skapa allmännytta men finns samverkan mellan företag/förening/offentlig sektor ger det pluspoäng vid bedömning.
 • Ni kan skriva en tydlig ansökan och budget. (Självklart stöttar vi er om så behövs).
 • Aktiviteten skall ge nytta för landsbygden.
 • Aktiviteten skall leda till förbättrad innovationskraft. Er aktivitet innehåller innovation, ny teknik eller nya lösningar. Finns flera utav dessa i er aktivitet ger det pluspoäng vid bedömning.
 • Ni kan visa på att aktiviteten är helt ny alternativt att den är ny för ert område.
 • Er ekonomiska insats är ideell tid/övrigt till samma värde som ni söker stöd för.
 • Att ni kan genomföra aktiviteten inklusive slutrapport inom 6 månader. (Längre tid kan ges vid behov. T.ex. p.g.a. vinter/sommarsäsong eller liknande.)
 • Aktiviteten faller in i vår vision ”Nytänkande i fjällnära framtidsbygd för samhörighet och hållbar tillväxt”
 • Ni arbetar hållbart och har beskriver ett utav målen tydligt och konkret. Arbetar ni aktivt med flera utav målen ger det pluspoäng vid bedömning.

Vad kan man inte få stöd för?

 • Ordinarie drift.
 • Uppstart av enskilda firmor eller dylikt.
 • Löner till egen organisation (undantag kan göras om det finns väldigt goda skäl, i övrigt hänvisar vi till en vanlig ansökan om Projektstöd).
 • Investering kan ej ingå. Mindre inköp av utrustning kan vara möjligt.
 • Vid ansökningar gällande byplaner så förväntar vi oss att samtliga invånare i området blir inbjudna att delta. Endast en plan per by kommer att godkännas.
 • Ansökningar från samfälligheter som främst består av privathushåll (väg- och väglyseföreningar, VA-samfälligheter eller liknande) kommer ej att beviljas om de inte innehåller nya innovativa idéer.
 • Stöd för att skriva Leader-projektansökningar.
 • Stöd för att finansiera projektansökan hos annan stödgivare.

Hur söker vi?

Back To Top