skip to Main Content

Ledamöter i LAG-styrelsen

LAG:s representanter representerar privat sektor/näringsliv, ideell sektor/föreningsliv och offentlig sektor i Sjö, Skog & Fjälls LAG enligt följande:

Ordförande i LAG: Nina Andersson
Vice ordförande i LAG: Anna Olofsson Frestadius

REPRESENTATION PER SEKTOR
OFFENTLIG SEKTOR NÄRINGSLIVSSEKTOR IDEELL SEKTOR

Lena Olsson, Berg
Elina Grubb, Härjedalen
Nina Andersson, Krokom
Kerstin Örbo, Åre
Carolina Schönbäck, Östersund

ERSÄTTARE:
Theresia Hägglund, Härjedalen
Lena Karlström-Backskog, Berg

Conny Wahlström, Berg
Göran Blänning, Härjedalen
Peter Johansson, Krokom
Allan Nilzén, Åre
Kholod Mahmood, Östersund

ERSÄTTARE:
Erik Danielson, Åre
Sara Önegård Swedenmark, Krokom

Bengt Karlström, Berg
Jon Wagenius, Härjedalen
Anna Olofsson Frestadius, Krokom
Johan Lövqvist, Åre
Margareta Lindhagen, Östersund

ERSÄTTARE:
Cristine Persson, Östersund

REPRESENTATION PER KOMMUN

ÅRE
Kerstin Örbo Representation: Offentlig sektor/Åre
Allan Nilzén Representation: Näringslivssektor/Åre
Johan Lövquist Representation: Ideell sektor/Åre

ERSÄTTARE:
Erik Danielson Representation: Näringslivssektor/Åre

KROKOM
Nina Andersson Representation: Offentlig sektor/Krokom
Peter Johansson Representation: Näringslivssektor/Krokom
Anna Olofsson Frestadius Representation: Ideell sektor/Krokom

ERSÄTTARE:
Sara Önegård Swedenmark Representation: Näringslivssektor/Krokom

ÖSTERSUND

Caroline Schönbeck Representation: Offentlig sektor/Östersund
Kholod Mahmood Representation: Näringslivssektor /Östersund
Margareta Lindhagen Representation: Ideell sektor/Östersund

ERSÄTTARE:
Cristine Persson Representation: Ideell sektor/Östersund

BERG

Lena Olsson Representation: Offentlig sektor/Berg
Conny Wahlström Representation: Näringslivssektor/Berg
Bengt Karlström Representation: Ideell sektor/Berg

ERSÄTTARE:
Lena Karlström-Backskog Representation: Offentlig sektor/Berg

HÄRJEDALEN

Elina Grubb Representation: Offentlig sektor/Härjedalen
Göran Blänning Representation: Näringslivssektor/Härjedalen
Jon Wagenius Representation: Ideell sektor/Härjedalen

ERSÄTTARE:
Theresia Hägglund Representation: Offentlig sektor/Härjedalen

Back To Top