skip to Main Content

Ledamöter i LAG

LAG:s representanter representerar privat sektor/näringsliv, ideell sektor/föreningsliv och offentlig sektor i Sjö, Skog & Fjälls LAG enligt följande:

Ordförande i LAG: Pelle Persson

Vice ordförande i LAG: Anna Olofsson Frestadius

Ledamöter/representation:

Åre
Offentlig: Håkan Karlsson (representerar Åre kommun)
Näringsliv: Vakant
Ersättare: Erik Danielsson (ideell)

Krokom
Ideell: Anna Olofsson Frestadius
Offentlig: Karin Häggqvist representerar Krokoms kommun
Näringsliv: Henrik Ling
Ersättare: Sara Önegård Swedenmark (näringsliv)

Östersund
Ideell: Margareta Lindhagen
Ideell: Pelle Persson
Offentlig: Carolina Schönbäck (representerar Östersunds kommun)
Näringsliv: Frank Nilsson
Ersättare: Cristine Persson (ideell)

Berg
Ideell: Bengt Karlström
Offentlig: Daniel Danielsson (representerar Bergs kommun)
Näringsliv: Svenne Persson
Ersättare:  Lena Olsson (offentlig, representerar Bergs kommun)

Härjedalen
Ideell: Jon Wagenius
Offentlig: Elina Grubb (representerar Härjedalens kommun)
Näringsliv: Göran Blänning
Ersättare: Gunnar Hedin (representerar Härjedalens kommun)

 

Back To Top