skip to Main Content

Årsmöte 26 maj 2020 kl 18.00

Välkomna till vårt årsmöte, som i år kommer organiseras som ett digitalt möte p g a Corona/Covid19. Vi kommer att använda Zoom som fungerar både på dator och smarta telefoner. Det går även att ringa in till mötet. På så sätt så hoppas vi att alla som vill delta har möjlighet att delta.

Mötet är öppet för alla, men för de medlemmar som är organisationer, och där det inte är firmatecknaren som deltar, så kan en fullmakt behöva skickas in till oss på förhand. Den finns på sidan 3 i kallelsen. Detta gäller framförallt våra medlemmar som är kommuner som kan tänkas ha flera representanter på mötet, så vi vet vem som har mandat vid en eventuell röstning. Kontakta oss på info@sjoskogfjall.se vid frågor.

KALLELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE samt REVISIONSBERÄTTELSE

LÄGESRAPPORT 2016-2019 (samtliga prioriterade projekt)

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG (uppdaterad 200513)

Back To Top