fbpx skip to Main Content

Om oss

Föreningen Leader – Sjö, skog & fjäll

Bakgrund

År 2013 började förberedelserna med att bilda det som skulle bli Leaderområdet Sjö, Skog & Fjäll. En skrivargrupp tillsattes som bestod av 4 personer. År 2015 så genomförde kommunerna (Berg, Härjedalen, Krokom, Åre och Östersund) i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan en mängd möten i hela området där bybor fick komma med idéer, tankar och önskningar om vilken typ av utvecklingsfrågor som var angelägna för dem. En referensgrupp bestående av företagare, kommuner och föreningsrepresentanter gav viktiga synpunkter på helheten. Allt detta idématerial samlades ihop i tematiska områden. Detta blev stommen till våra Insatsområden.

Parallellt läste skrivargruppen andra utvecklingsplaner såsom RUS och alla kommunala utvecklingsplaner. Gruppen tog också reda på vad EU vill åstadkomma med sin Vision 2020.

Slutligen så skrevs Leader Sjö, Skog & Fjälls utvecklingsstrategi som ansöktes till Jordbruksverket, och som slutligen efter många kompletteringar godkändes i mars 2016. Arbetet kunde ta sin början!

Alla projekt som beviljas, ska bidra till mål inom denna strategi.

Föreningen

Föreningen Leader Sjö, Skog & Fjäll arbetar, utifrån utvecklingsstrategin med att stötta innovativa projekt och kan medfinansiera satsningar som bygger på samverkan mellan olika aktörer inom vårt område. Lokalt ledd utveckling utifrån landsbygdens lokala behov, initiativ och förutsättningar.

Partnerskapet Leader Sjö, Skog & Fjäll är en fristående, ideell förening och består av företrädare för kommunerna, föreningsrörelsen, näringslivet och andra organisationer som är relevanta med tanke på områdets framtida utveckling. Föreningen jobbar med Leadermetoden inom de tre EU-fonderna Landsbygdsfonden, Regionala fonden och Sociala Fonden under programperioden 2014-2020 med en totalbudget av ca 57 miljoner kr.

Medlemmar i föreningen, kan nominera valberedning och ledamöter till LAG och på så sätt, utöver direkt projektdeltagande, påverka genomförandet.

Back To Top