skip to Main Content

Om oss

Bakgrund

I Lokalt ledd utveckling med Leadermetoden arbetar man alltid med ett underifrånperspektiv. Redan 2013 började förberedelserna med att bilda det som skulle bli Leaderområdet Sjö, Skog & Fjäll. Berg, Härjedalen, Krokom, Åre och Östersund i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan samlade idéer, tankar och önskningar om vilken typ av utvecklingsfrågor som var angelägna för företagare, kommuner och föreningsrepresentanter. Allt detta idématerial samlades ihop i tematiska områden. Detta blev stommen till våra Insatsområden.

Parallellt lästes utvecklingsplaner såsom RUS och alla kommunala utvecklingsplaner. Gruppen tog också reda på vad EU vill åstadkomma med sin Vision 2020.

Slutligen så skrevs Leader Sjö, Skog & Fjälls utvecklingsstrategi som ansöktes till Jordbruksverket, och som slutligen godkändes i mars 2016. Arbetet kunde ta sin början!

Alla projekt som beviljas, ska bidra till mål inom denna strategi.

Föreningen

Föreningen Leader Sjö, Skog & Fjäll arbetar, utifrån utvecklingsstrategin med att stötta lokala projekt.

Partnerskapet Leader Sjö, Skog & Fjäll är en fristående, ideell förening och består av företrädare för kommunerna, föreningsrörelsen, näringslivet och andra organisationer. Föreningen står öppen för alla och även privatpersoner är välkomna som medlemmar. Föreningen jobbar med Lokalt Ledd Utveckling med Leadermetoden inom de tre EU-fonderna Landsbygdsfonden, Regionalfonden och Socialfonden under EU:s programperiod 2014-2020 med en totalbudget av ca 57 miljoner kr totalt.

Medlemmar i föreningen väljer valberedning, revisorer och ledamöter i LAG och kan på så sätt, utöver direkt projektdeltagande, påverka genomförandet.

Kontakt med valberedning

Peter Jansson (sammankallande), peter.jansson@are.se

Back To Top