Redovisning

Här finns Jordbruksverkets samlade information om hur projekt ska redovisas och hur man ansöker om utbetalning.

En guide för e-tjänsten Ansökan om utbetalning.

Se även blanketter.

Observera att redovisning av Ideell tid ska till Leaderkontoret, det går bra att maila på info@sjoskogfjall.se

LOGOTYPER

Detta Leaderområde kan ge stöd från fler än en EU-fond, som har olika logotyper. Det är viktigt att hålla reda på vilka logotyper som ska vara med då ni marknadsför ett Leaderprojekt.

ALLA projekt, ska ha med ”Leadergrodden” som syns till vänster i bilden nedan. Den ska synas tillsammans med en EU-flagga, men texten på den EU-flaggan kan variera.

Vilken fond ert projekt beviljats pengar från framgår i det formella beslutet som Jordbruksverket upprättar. Där framgår också regler för hur ni ska använda logotyperna. Generellt så ska ni använda både Leader-grodden och EU-flagga med information om den EU-fond ni får stöd från, när ni informerar om ert projekt. De ska vara väl synliga på allt material: webb, Facebook (t ex profilbild), trycksaker, powerpoints, annonser. Kontakta Leaderkontoret vid osäkerhet, speciellt om ni väljer att starta innan ni fått det formella beslutet. Används loggor på fel sätt eller inte finns med alls så får ni inte stöd för era marknadsföringsutgifter, även om utgifterna är godkända i övrigt. Det kan också leda till nedsättningar av stödet som påverkar andra utgifter i ert projekt.

Här finns information om regler: Pengar från EU – använd logotyp

Logotyper i olika format finns att ladda ner HÄR.