Redovisning

Här finns mer information om ansökan om hur projekt ska redovisas.

En guide för e-tjänsten Ansökan om utbetalning.

Se även blanketter.

Viktigt om logotyper

  • Detta Leaderområde kan ge stöd från fler än en EU-fond, som har olika logotyper. Det är viktigt att hålla reda på vilka logotyper som ska vara med då ni marknadsför ett Leaderprojekt. Vilken fond ert projekt beviljats pengar från framgår i det formella beslutet som Jordbruksverket upprättar. Där framgår också regler för hur ni ska använda logotyperna. Generellt så ska ni använda både Leader-grodden och EU-flagga med information om den EU-fond ni får stöd från. De ska vara väl synliga på allt material: webb, trycksaker, powerpoints, annonser, Facebook.Kontakta Leaderkontoret vid osäkerhet, speciellt om ni väljer att starta innan ni fått det formella beslutet. Används loggor på fel sätt eller inte finns med alls så får ni inte stöd för era marknadsföringsutgifter, även om utgifterna är godkända i övrigt. Det kan också leda till nedsättningar av stödet som påverkar andra utgifter i ert projekt.

Här finns information om regler: Pengar från EU – använd logotyp

Logotyper finns att ladda ner på Jordbruksverkets webb.