skip to Main Content

Redovisning

Jordbruksverkets sidor ger en bra kunskap om vad det innebär att driva ett Leaderprojekt.

Likviditet – möjlighet att vänta på medel: När det gäller likviditeten vill vi påminna om att alla medel som vi beviljar betalas ut i efterskott. Det är viktigt att redan nu planera för hur ni ska kunna ligga ute med pengar under en tid innan er ansökan om utbetalning är beviljad och utbetald. Kom även ihåg att de sista 20% av det sökta beloppet betalas inte ut förrän projektet är slutredovisat.

Förskott –  Möjlighet finns att söka förskott. Detta gäller endast ideella och ekonomiska förningar och när det gäller förskott till ekonomiska föreningar så behöver verksamheten föreningen utför vara av allmännyttig karaktär, något som behöver styrkas i den ekonomiska föreningens stadgar. Kontakta Leaderkontoret för mer information. Projektägaren kan max få 250.000 kr i förskott ELLER max hälften av den beviljade totala summan. (Exempel: har du sökt 150.000 kr totalt så kan du max få 75.000 kr i förskott.)

Problem med tekniken? En guide för e-tjänsten Ansökan om utbetalning.

Tips på sortering av underlag – Sjö, Skog & Fjälls tips för hur man lägger upp ordningen på underlagen i redovisningen finns här.

Redovisa ideell tid & ideell resurs – Redovisning av Ideell tid och resurs ska till Leaderkontoret, det går bra att maila in dessa underlag på info@sjoskogfjall.se och att använda denna enkla Tidrapport-ideellt arbete projekt.

Back To Top