Registrera konto

När en stödmottagare ansöker om förskott eller utbetalning måste de också registrera sitt bankkonto eller bankgiro på Mina sidor. Om det inte finns registrerat kan projektstödsenheten på Jordbruksverket inte betala ut några pengar utan måste begära komplettering, vilket försenar utbetalningen.