skip to Main Content

Driva ett projekt

På dessa flikar finns information om genomförande och rapportering

Jordbruksverket – Formellt beslut och redovisning av projektet
De ansökningar som LAG prioriterar behöver ett formellt myndighetsbeslut. Det är Jordbruksverket som upprättar det, och det tar ca 12 veckor. Det går bra att starta ändå, men verksamheten sker ”på egen risk” fram till beslutet är helt klart. Eftersom Jordbruksverket formellt är ansvarig för stödet, så sker redovisningen dit.

Beskrivningar av hur redovisningen ska göras finns samlat här, tillsammans med olika varianter på EU- och Leaderlogotyperna:  Jordbruksverkets instruktioner.

Utvecklingskontoret – Startmöte, ändringar längs med resans gång och godkännande 
Utvecklingskontoret erbjuder alla projekt ett startmöte. Då sker genomgång av vad som står i beslutet, om det finns speciella villkor, regler för loggor, samt hur projektet ska redovisas. Under hela projektet så är det till utvecklingskontoret ni vänder er om ni har frågor eller behöver göra någon justering av ert projekt. Utvecklingsstrategin förverkligas genom varje enskilt prioriterat projekt. Därför kommer vi att följa upp hur det går för er på olika sätt. LAG ska även godkänna slutrapporten.

Back To Top