fbpx skip to Main Content

Genomföra ett projekt

Om projektet prioriteras av LAG:

Beslut hos Jordbruksverket

De ansökningar som LAG väljer att prioritera behöver ett formellt myndighetsbeslut. Det går bra att starta ändå, men verksamheten sker ”på egen risk” fram till beslutet är helt klart och Leaderkontoret gått igenom beslutet med den sökande. Sluthandläggningen tar 3-7 månader på Jordbruksverket. Deras handläggare kan komma att ställa egna frågor eller be om egna kompletteringar.

Startmöte, under projektet, slutrapportering

Leaderkontoret håller ett startmöte med färdigbehandlade projekt. Där sker genomgång av vad som står i beslutet, om det finns speciella villkor, hur projektet ska redovisas och slutrapporteras. Under hela projektet så är det till Leaderkontoret ni vänder er om ni har frågor eller behöver göra någon justering av ert projekt. Hjärtat i Leadermetoden är att utvecklingen sker genom lokala projekt, och utvecklingsstrategin förverkligas genom varje enskilt prioriterat projekt. Därför kommer vi att följa upp hur det går för er på olika sätt.

Back To Top