skip to Main Content

Genomföra ett projekt

På dessa flikar finns information om genomförande och rapportering:

Beslutsgång

De ansökningar som LAG väljer att prioritera behöver ett formellt myndighetsbeslut. Det är Jordbruksverket som upprättar det, och det tar ca 3 månader. Deras handläggare kan komma att ställa egna frågor eller be om egna kompletteringar. Det går bra att starta ändå, men verksamheten sker ”på egen risk” fram till beslutet är helt klart och Leaderkontoret gått igenom beslutet med den sökande.

Leaderkontoret håller ett startmöte med alla projekt. Där sker genomgång av vad som står i beslutet, om det finns speciella villkor, hur projektet ska redovisas och slutrapporteras. Under hela projektet så är det till Leaderkontoret ni vänder er om ni har frågor eller behöver göra någon justering av ert projekt.

Redovisning och loggeregler
Eftersom Jordbruksverket formellt är ansvarig för stödet, så sker redovisningen dit. Leaderkontoret är behjälpligt genom råd. Beskrivningar av hur redovisningen ska göras finns samlat här, tillsammans med alla varianter på logotyper:  Jordbruksverkets instruktioner.

Undantag är redovisningen av ideell tid och ideella resurser. Den redovisningen skickas direkt till Leaderkontoret på info@sjoskogfjall.se. Leaderkontoret och LAG ska även godkänna slutrapporten från projektet.

Projektens resultat och långsiktiga effekter av arbetet med Leadermetoden
Hjärtat i Leadermetoden är att utvecklingen sker genom lokala projekt, och utvecklingsstrategin förverkligas genom varje enskilt prioriterat projekt. Därför kommer vi att följa upp hur det går för er på olika sätt.

Back To Top