Blanketter

De vanligaste blanketterna finns här.

För att ansöka:

FULLMAKT (krävs för tillgång till Mina Sidor, där ansökan lämnas in)

BERÄKNING AV KOSTNAD PER TIMME (ANVÄNDS NÄR MAN GÖR BUDGET MED TIMANSTÄLLDA)

SAMARBETSPARTNERS

MEDFINANSIERINGSINTYG (används då det finns medfinansiering från kommun, Region JH eller annan offentlig part)

..se även separat flik Budget och aktivitetsplan

För att ansökan om ändring efter formellt beslut:

Aktuella blanketter för bland annat Byte av sökande, Ändring av beslut om stöd med mera 
(OBS, Om man vill göra ändringar i en ansökan som redan har prioriterats av LAG, rådgör först med Leaderkontoret)

För att redovisa till Jordbruksverket:
Se även all viktig information om hur du redovisar här.

PROJEKTDAGBOK för anställda i projekt

KÖRJOURNAL (denna används för redovisning av schablon 30kr/mil)

ANMÄLAN OM KONTONUMMER (den här blanketten används om man inte tidigare registrerat kontonummer, eller kan fylla i detta direkt på ”Mina sidor”)

FÖRSÄTTSBLAD ANSÖKAN OM UTBETALNING

GODKÄNNANDE AV PUBLICERING PERSONUPPGIFTER (kontaktperson för projektet till slutrapport)

För att redovisa till Leaderkontoret:

IDEELL TID per person och aktivitet (de som inte är anställda men utför arbete ideellt i projektet, används både för Starthjälpen och vanliga projekt)

Dessa är alla vanligt förekommande blanketter, ytterligare blanketter hos Jordbruksverket.