skip to Main Content

Blanketter för redovisning

ANSÖKAN OM ÄNDRING:

JORDBRUKSVERKETS BLANKETTER:

ANSÖKAN OM ÄNDRING  (förlängt slutdatum, byte av sökande, ändring av beslut om stöd, OBS Postas i original till Sjö, Skog & Fjäll.)

VID REDOVISNING – Se även all viktig information om HUR du redovisar här.

JORDBRUKSVERKETS BLANKETTER:

KÖRJOURNAL (denna används för redovisning av schablon 30kr/mil)

ANMÄLAN OM KONTONUMMER (den här blanketten används om man inte tidigare registrerat kontonummer, eller kan fylla i detta direkt på ”Mina sidor”)

FÖRSÄTTSBLAD ANSÖKAN OM UTBETALNING (används då redovisning postas till scanningstjänst, det går även bra att ladda upp en pdf direkt i ansökan, då behövs ej försättsbladet)

PROJEKTDAGBOK för anställda i projekt

SJÖ, SKOG & FJÄLLS BLANKETTER:

FÖRSKOTT på LAG-delen av redovisningen För att få förskottet så ska redovisningen visats upp för Leaderkontoret, och godkänts.

REDOVISNING AV IDEELL TID OCH IDEELLA RESURSER:

SJÖ, SKOG & FJÄLLS BLANKETTER:

Tidrapport-ideellt arbete projekt (de som utför arbete ideellt i projektet)
För ideella resurser finns ingen mall, bifoga värderingsintyg, nollfaktura eller dylikt.

       Dessa är alla vanligt förekommande blanketter, ytterligare blanketter hos Jordbruksverket.

Back To Top