fbpx skip to Main Content

Blanketter

VID ANSÖKAN

FULLMAKT (krävs för tillgång till Mina Sidor)

BUDGET

SAMARBETSPARTNERS (kan användas för att visa hur samarbetet i projektet ser ut, fylls i en per samarbetspartner i projektet)

MEDFINANSIERINGSINTYG (används då det finns medfinansiering från OFFENTLIG part t ex kommun, bygdemedel, Region JH, Tillväxtverket)

ANSÖKAN OM ÄNDRING:

ANSÖKAN OM ÄNDRING  (förlängt slutdatum, byte av sökande, ändring av beslut om stöd)

VID REDOVISNING – Se även all viktig information om HUR du redovisar här.

KÖRJOURNAL (denna används för redovisning av schablon 30kr/mil)

ANMÄLAN OM KONTONUMMER (den här blanketten används om man inte tidigare registrerat kontonummer, eller kan fylla i detta direkt på ”Mina sidor”)

FÖRSÄTTSBLAD ANSÖKAN OM UTBETALNING (används då redovisning postas till scanningstjänst, det går även bra att ladda upp en pdf direkt i ansökan, då behövs ej försättsbladet)

PROJEKTDAGBOK för anställda i projekt

REDOVISNING AV IDEELL TID OCH IDEELLA RESURSER:

Tidrapport-ideellt arbete projekt (de som utför arbete ideellt i projektet)
För ideella resurser finns ingen mall, bifoga värderingsintyg, nollfaktura eller dylikt.

Dessa är alla vanligt förekommande blanketter, ytterligare blanketter hos Jordbruksverket

Back To Top