Blanketter

De vanligaste blanketterna finns här.

För att ansöka:

FULLMAKT

TIMKOSTNADSBERÄKNING (ANVÄNDS NÄR MAN GÖR BUDGET MED TIMANSTÄLLDA)

..se även separat flik Budget och aktivitetsplan

För att ändra:

ÄNDRING AV BESLUT OM STÖD (om man vill göra ändringar i en ansökan som redan har prioriterats av LAG)

För att redovisa till Jordbruksverket:

 

PROJEKTDAGBOK för anställda i projekt

KÖRJOURNAL (denna används för redovisning av schablon 30kr/mil)

ANMÄLAN OM KONTONUMMER (den här blanketten används om man inte tidigare registrerat kontonummer, eller kan fylla i detta direkt på ”Mina sidor”)

FÖRSÄTTSBLAD ANSÖKAN OM UTBETALNING

GODKÄNNANDE AV PUBLICERING PERSONUPPGIFTER (kontaktperson för projektet)

För att redovisa till Leaderkontoret:

IDEELL TID per person (de som inte är anställda men utför arbete ideellt i projektet)

IDEELL TID per aktivitet (de som inte är anställda men utför arbete ideellt i projektet)

Dessa är alla vanligt förekommande blanketter, ytterligare blanketter hos Jordbruksverket.