fbpx skip to Main Content

Hjälpdokument och blanketter Småstöd

ANSÖKNINGSMALL (hjälpdokument i word att använda innan slutlig ansökan skickas in online)

BUDGETMALL inkl. ideell tid / övrig medfinansiering

SAMARBETSPARTNERS (kan användas om ni vill stärka samarbeten som finns i ansökan)

MEDFINANSIERINGSINTYG (Länk till Jordbruksverket. Används då det finns medfinansiering från kommunen, Region JH eller annan offentlig part)

Logga Småstöd


Kom ihåg att använda rätt logga vid all extern och intern marknadsföring (annonser, affischer, eventuell egen slutrapport, Facebook/webb, interna inbjudningar och dylikt). Om detta inte sker riskerar ni att inte få några pengar.

LOGGA webb/Facebook för nerladdning

LOGGA i tryckformat för nedladdning

Vid redovisning av beviljad aktivitet skall följande blanketter användas:

SLUTRAPPORT (kommer inom kort)

TIDRAPPORT IDEELL TID (de som inte är anställda men utför arbete ideellt)

UTGIFT- och INTÄKTSSPECIFICERING

KÖRJOURNAL (denna används för redovisning av schablon 30kr/mil)

DAGBOK för anställda i er aktivitet (används endast när ni fått bifall för löner i ansökan)

INTYG vid inköp av begagnad utrustningen eller återanvänt material  (Vid köp från privatperson med kontanter / swish är högsta belopp 1000 kr (läs mera på Jordbruksverkets hemsida))

Back To Top