fbpx skip to Main Content

Hjälpdokument och blanketter Småstöd

ANSÖKNINGSMALL (hjälpdokument i word att använda innan slutlig ansökan skickas in online)

BUDGETMALL inkl. ideell tid / övrig medfinansiering

SAMARBETSPARTNERS (kan användas om ni vill stärka samarbeten som finns i ansökan)

MEDFINANSIERINGSINTYG (Länk till Jordbruksverket. Används då det finns medfinansiering från kommun, Region JH eller annan offentlig part)

Loggor Småstöd

(kommer inom kort)
LOGGA för webb/Facebook (RBG)
LOGGA för tryck (CMYK)

Vid redovisning utav beviljade aktivitet skall följande blanketter användas:

SLUTRAPPORT (kommer inom kort)

TIDRAPPORT IDEELL TID (de som inte är anställda men utför arbete ideellt)

UTGIFT- och INTÄKTSSPECIFICERING

KÖRJOURNAL (denna används för redovisning av schablon 30kr/mil)

DAGBOK för anställda i er aktivitet (används endast när ni fått bifall för löner i ansökan)

INTYG vid inköp av begagnad utrustningen eller återanvänt material  (Vid köp från privatperson med kontanter / swish är högsta belopp 1000 kr (läs mera på Jordbruksverkets hemsida))

Back To Top