skip to Main Content

Paraplyprojekt SMÅSTÖD Starthjälpen Nord + Syd

Detta är två paraplyprojekt som genomfördes sida vid sida under 2018 för att underlätta för förstudier och ge starthjälp. Starthjälpen genomfördes inom insatsområde 4 Innovation/Ny teknik/Nya lösningar/Forskning  och kunde till exempel bestå av mobiliserande kring en idé genom bymöten, anlitande av extern kompetens för t.ex. utredningar eller processtöd, framtagande utav webbsida för en bygd, föreläsningar eller liknande inspiration. Syftet var också att underlätta för sökande att ha bra grundmaterial i de fall de vill gå vidare med sin idé och söka projektstöd från Leader Sjö, Skog & Fjäll.

Man kunde söka upp till 25 000 kr genom Starthjälpen, och man medfinansierade genom ideell tid, ideell resurs eller egna pengar.

Kontaktperson: Bitte Nilsson, mail: bitte@sjoskogfjall.se, mobil: 070 – 285 01 59
Beviljade delaktiviteter inom Starthjälpen

Projektet avslutades med en film om genomförda delaktiviteter. FILM

Fakta

Sökande: LAG Leader Sjö, Skog & Fjäll

Projekttyp: 2 stycken Paraplyprojekt ”Starthjälpen Nord + Starthjälpen Syd”
Fond:
Landsbygdsfonden
Insatsområde: 4. Innovation/Ny teknik/Nya lösningar/Forskning

Projektstöd från EU och staten: 560 000 SEK
Offentlig medfinansiering från LAG: 240 000 SEK
Övrig finansiering: Ingen

LAG:s motivering: LAG väljer att prioritera detta projekt inom ramen för insatsområdet Innovation/Ny teknik/Nya lösningar/Forskning, eftersom det finns ett behov av att enkelt sätt att arbeta med förstudier, bygdeplaner och små projekt med kort projekttid. LAG anser att detta projekt kommer att leda till nytänkande och höja innovationsgraden, underlätta nya lösningar och implementering av nya tekniker.


Back To Top