Kalender

Stoppdatum för ansökningar

Komplett registrerade Steg 2-ansökningar senast 13/11 2017 för LAG 15/12 2017.
OBS Endast ansökningar till Sociala fonden behandlas på detta möte!

Komplett registrerade Steg 2-ansökningar senast 11/12 2017 för LAG 25/1 2018.

Steg 1 ansökningar tar vi emot löpande, där finns inga speciella deadlines.

Steg 2 deadlines ligger ca 6 veckor före ett LAG-möte. Under denna tid så går bland annat en beredningsgrupp igenom ansökan, och återkopplar med frågor. Sökande bör därför ha tid att förtydliga och svara på frågor under denna period. LAG får slutlig version av ansökan minst 1 vecka innan LAG-mötet.

Beslutsdatum LAG

15/12 2017 Beslutsmöte i LAG
OBS! Endast ansökningar till Sociala fonden samt tidigare återremitterade ansökningar behandlas på detta möte!

25/1 2018 Beslutsmöte i LAG

28/3 2018 Beslutsmöte i LAG

24/5 2018 Beslutsmöte i LAG

Stoppdatum innebär inte att ansökan per automatik kommer upp på nästkommande LAG för beslut. Endast de ansökningar som är kompletta och beslutsbara kommer till LAG för beslut.