LAG-möten och Stoppdatum

Alla ansökningar – både Steg 1 och Steg 2 – tar vi emot löpande. För att hinna behandla en ansökan på kommande LAG-möte så sätter vi stopp-datum cirka 6 veckor innan varje LAG-möte. Då ska ansökan vara inlämnad via Mina sidor, vara komplett ifylld som Steg 2 och ha obligatoriska bilagor. Efter ett stoppdatum så fokuserar på att – i samverkan med sökande – göra ansökan klara till beslut i LAG.  Ansökan går till en beredningsgrupp som består av delar av LAG, som återkopplar med eventuella frågor. Sökande bör därför vara beredda att förtydliga ansökan och svara på frågor under denna period. Stoppdatum innebär inte att ansökan per automatik kommer upp på nästkommande LAG för beslut. Endast de ansökningar som är färdiga för beslut tas upp av LAG, i övriga fall erbjuds sökanden att ansökan tas upp på ett kommande LAG-möte.

Stoppdatum för ansökningar

Nästa stoppdatum:
15/8 2018 för LAG-mötet 20/9 .

Stoppdatum därefter är preliminärt 19/10.

 

 

 

Beslutsdatum LAG 2018

27/3 2018 Beslutsmöte i LAG

24/5 2018 Beslutsmöte i LAG

20/9 2018 Beslutsmöte i LAG

6/12 2018 Beslutsmöte i LAG