Kalender

Stoppdatum för ansökningar

Komplett registrerade Steg 2-ansökningar senast 11/8 för LAG 22/9.

Komplett registrerade Steg 2-ansökningar senast 23/10 (preliminärt datum) för LAG 15/12.
OBS Endast ansökningar till Sociala fonden behandlas på detta möte!

Beslutsdatum LAG

22/9 2017

15/12 2017 OBS! Endast ansökningar till Sociala fonden behandlas på detta möte!

Stoppdatum innebär inte att ansökan per automatik kommer upp på nästkommande LAG för beslut. Endast de ansökningar som är kompletta och beslutsbara kommer till LAG för beslut.