Kalender

Stoppdatum för Steg2-ansökningar

Nästa stoppdatum: 9/2 2018 för LAG-mötet 28/3 2018
Ansökningar ska vara komplett ifyllda Steg 2 i e-tjänsten och inklusive obligatoriska bilagor.

Stoppdatum läggs löpande ut här, de ligger alltid ca 6 veckor före ett LAG-möte. Under dessa 6 veckor så handläggs ansökan på Leaderkontoret. Ansökan går till en beredningsgrupp som består av delar av LAG, som går igenom ansökan, och återkopplar med frågor. Sökande bör därför vara beredda att komplettera, förtydliga och svara på frågor under denna period. LAG får slutlig version av ansökan 1 vecka innan LAG-mötet.

Steg 1 ansökningar tar vi emot löpande, där finns inga speciella deadlines.

Beslutsdatum LAG

25/1 2018 Beslutsmöte i LAG

28/3 2018 Beslutsmöte i LAG

24/5 2018 Beslutsmöte i LAG

Stoppdatum innebär inte att ansökan per automatik kommer upp på nästkommande LAG för beslut. Endast de ansökningar som är kompletta och beslutsbara kommer till LAG för beslut.