skip to Main Content

Ledamöter i LAG

Pga den nya GDPR-lagen som införs i hela EU 25 maj 2018, så kommer vi tills vidare inte publicera ledamöters namn utan deras uttryckligt medgivande.

LAG:s representanter representerar näringsliv, föreningsliv och offentlig sektor i Sjö, Skog & Fjälls LAG enligt följande:

Ordförande i LAG
Ordföranden kan komma från ideell, offentlig eller privat sektor, f n så är det Krokoms representant för privat sektor.

Vice ordförande till nästa ordinarie stämma
Vice ordföranden kan komma från ideell, offentlig eller privat sektor, f n så är det Östersunds representant för offentlig sektor.

Ledamöter:

Åre:
Ideell
Offentlig
Privat
Ersättare

Krokom:
Offentlig
Privat
Ideell
Ersättare 

Östersund:
Offentlig
Ideell
Privat
Ersättare        

Berg:
Offentlig
Privat
Ideell
Ersättare       

Härjedalen:
Offentlig
Privat
Ideell
Ersättare         

Back To Top