Ledamöter i LAG

Dessa ledamöter representerar näringsliv, föreningsliv och offentlig sektor i Sjö, Skog & Fjälls LAG.

Ordförande i LAG
Sara Önegård Swedenmark (privat sektor)

Vice ordförande till nästa ordinarie stämma
Helena Lindahl (ideell sektor)

Ledamöter:

Åre:
Ideell               Helena Lindahl
Offentlig          Håkan Karlsson
Privat               Linda Forss
Ersättare:        Simon Djerf (ideell sektor)

Krokom:
Offentlig          Christine Persson
Privat               Sara Önegård Swedenmark
Ideell               Anna Olofsson Frestadius
Ersättare:        Kristina Ernehed (ideell sektor)

Östersund:
Offentlig          Pelle Persson
Ideell               Pelle Simonsson
Privat               Frank Nilsson
Ersättare:        Per Eriksson (privat sektor)

Berg:
Offentlig          Lena Olsson
Privat               Sven-Gunnar Persson
Ideell               Bengt Karlström
Ersättare:       Britt-Marie Svensson (privat sektor)

Härjedalen:
Offentlig          Mats Eriksson Tännäs
Privat               vakant
Ideell               Jon Wagenius Funäsdalen
ersättare         Gunnar Hedin Sveg (offentlig sektor)