skip to Main Content

Årsmöte 2018

Årsmötet genomförs torsdagen den 24 maj kl. 18.00-19.15, Wikners i Persåsen

Årsmöteshandlingar

Verksamhetsberättelse 2017 (PGA nya GDPR-lagen så har denna länk rensats bort, då den innehåller personuppgifter)

Revisionsberättelse 2017

Valberedningens förslag (PGA nya GDPR-lagen så har denna länk rensats bort, då den innehåller personuppgifter)

Back To Top