Registrera ansökan: Steg 1 & Steg 2

Här är en översiktlig beskrivning av ansökningsprocessen. Räkna med minst 2 månader för att utveckla idén, förankra och formulera till en tydlig projektansökan, 1 månad för LAG att ta ställning till er ansökan samt minst 4 månader för Jordbruksverket att upprätta formellt beslut.

Du behöver en fullmakt för att få företräda den organisation som ska vara projektägare i det digitala ansökningssystemet. Fullmakten måste du ansöka om med en formell blankett. Det tar vanligen 1-2 veckor att få fullmakten beviljad och du får bekräftelsen per brev från Jordbruksverket. När fullmakten är beviljad känner systemet av det och kopplar ditt personnummer till den berörda föreningen automatiskt när du loggar in med din personliga e-legitimation.

Viktigt att välja rätt – sök via Lokalt ledd utveckling!
När du har fått beslut om fullmakt så loggar du in på Mina Sidor på Jordbruksverket och påbörjar ansökan. Eftersom samma IT-system används för olika typer av projekt och företagsstöd så är det mycket viktigt att du väljer rätt stödtyp från start. Du ska välja stöd från lokalt ledd utveckling och sen välja rätt Leaderområde. Vårt Leaderområde heter Leader Sjö, Skog & Fjäll.

I samråd med Leaderkontoret kan man gå direkt till steg 2 om det redan från början finns en tydlig projektidé och sökande kan visa en tydlig koppling till mål och insatsområde inom Leaderområdets strategi.

Steg 1

Steg 1 är inte en komplett Leaderansökan, fördelen för dig som sökande är att arbetsinsatsen är mycket begränsad. Steg 1 ansökan kommer att bedömas mot Leaderområdets grundvillkor. Bedömningen görs av Leaderkontor och eventuellt en representant för LAG. Därefter får ni en återkoppling på inkommen ansökan med en preliminär bedömning gentemot grundvillkor, regelverk för EU-fonderna Leaderområdet arbetar med och Leaderområdets stragegi. Om projektet inte bedöms vara stödbart eller passa in i Leaderområdets strategi så får ni information om detta. Om projektet kan vara stödbart, passar in i någon av EU-fonderna och klarar den preliminära bedömningen av grundvillkoren så välkomnas ni att skicka in en Steg 2- ansökan. Ett alternativ till Steg 1-delen av ansökan är att använda de 10 frågorna som ni hittar under ”Förberedelser”, som mailas in. Det kan vara lämpligt om ni inte har fullmakt, eller är osäker på vilken juridisk person som ska stå som sökande.

Obligatoriska bilagor för Steg 1: Kopia på fullmakt och underlag som visar vem som är firmatecknare för sökanden, kan laddas upp i ansökan.

Steg 2

Ansökan utgår från Steg 1-ansökan. Logga in och registrera om den som Steg 2, då kommer ni att kunna fortsätta med ansökan utifrån frågor i systemet och informationen i ert bekräftelsebrev. Lathunden kan vara till er hjälp, även sidan med vanliga bilagor. Leaderkontoret kommer att se och handlägga er ansökan från och med Steg 2. Hela Steg 2-processen präglas av dialog. Leaderkontoret kommer att begära in kompletteringar och underlag om något är otydligt eller saknas. Bifoga offerter, aktivitetsplan, kostnadsberäkningar och dylikt till Steg 2. Det kan vara så att vissa planerade aktiviteter eller utgifter inte är stödbara, och då kan den sökande behöva ändra delar av ansökan i dialog med Leaderkontoret. Vi på Leaderkontoret har inte rättighet att ändra, lägga till eller ta bort något som ni har skrivit i er ansökan, det kan bara den som har fullmakten göra. När Leaderkontoret bedömer ansökan som färdigkompletterad och tydlig så kan er ansökan behandlas i LAG.

Obligatoriska bilagor:

  • Kopia på fullmakt och underlag som visar vem som är firmatecknare för sökanden, om detta har ändrats sedan Steg 1 eller om det inte är inskickat sedan tidigare.
  • Budget enligt mall, se sida Budget
  • Offerter från 2 leverantörer på kostnader över 50 000 kr i er budget