Steg 1 & Steg 2

Ansökan kan ske i två steg. Här är en översiktlig beskrivning av ansökningsprocessen. Räkna med minst 2 månader för att utveckla idén, förankra och formulera till en tydlig projektansökan, 1 månad för LAG att ta ställning till er ansökan samt minst 4 månader för Jordbruksverket att upprätta formellt beslut.

Ansökan lämnas in via Mina Sidor på Jordbruksverket. I samråd med Leaderkontoret kan man gå direkt till steg 2 om det redan från början finns en tydlig projektidé och sökande kan visa en tydlig koppling till mål och insatsområde inom Leaderområdets strategi.

Steg 1

Steg 1 är inte en komplett Leaderansökan, fördelen för dig som sökande är att arbetsinsatsen är mycket begränsad. Steg 1 ansökan kommer att bedömas mot Leaderområdets grundvillkor. Bedömningen görs av Leaderkontor och eventuellt en representant för LAG. Därefter får ni en återkoppling på inkommen ansökan med en preliminär bedömning gentemot grundvillkor, regelverk för EU-fonderna Leaderområdet arbetar med och Leaderområdets stragegi. Om projektet inte bedöms vara stödbart eller passa in i Leaderområdets strategi så får ni information om detta. Om projektet kan vara stödbart, passar in i någon av EU-fonderna och klarar den preliminära bedömningen av grundvillkoren så välkomnas ni att skicka in en Steg 2- ansökan. Den slutliga bedömningen av om projektet uppfyller grundvillkoren gör LAG. Den slutliga bedömningen avseende EU-fondernas regelverk gör Jordbruksverket.
Obligatoriska bilagor: Kopia på fullmakt och underlag som visar vem som är firmatecknare för sökanden.

Steg 2

Ansökan utgår från Steg 1-ansökan. Logga in och registrera om den som Steg 2, då kommer ni att kunna fortsätta med ansökan utifrån frågor i systemet och informationen i ert bekräftelsebrev. Lathunden kan vara till er hjälp, även sidan med vanliga bilagor. Leaderkontoret kommer att se och handlägga er ansökan från och med Steg 2. Hela Steg 2-processen präglas av dialog. Leaderkontoret kommer att begära in kompletteringar och underlag om något är otydligt eller saknas. Bifoga offerter, aktivitetsplan, kostnadsberäkningar och dylikt till Steg 2. Det kan vara så att vissa planerade aktiviteter eller utgifter inte är stödbara, och då kan den sökande behöva ändra delar av ansökan i dialog med Leaderkontoret. När Leaderkontoret bedömer ansökan som färdigkompletterad och tydlig så kan er ansökan behandlas i LAG.
Obligatoriska bilagor:

  • Kopia på fullmakt och underlag som visar vem som är firmatecknare för sökanden, om detta har ändrats sedan Steg 1 eller om det inte är inskickat sedan tidigare.
  • Budget enligt mall, se sida Budget
  • Offerter från 2 leverantörer på kostnader över 50 000 kr i er budget