Steg 1 & Steg 2

Ansökan kan ske i två steg. Här är en översiktlig beskrivning av ansökningsprocessen. Räkna med åtminstone 6 månader från påbörjad ansökan till klart formellt beslut.

 

Steg 1

Ansökan sker via e-tjänst hos Jordbruksverket. En ifylld Steg 1-ansökan kommer automatiskt till rätt Leaderkontor. Steg 1 är inte en komplett Leaderansökan, fördelen för sökande är att arbetsinsatsen är mycket begränsad. Steg 1 ansökan kommer att bedömas mot Leaderområdets grundvillkor. Bedömningen görs av Leaderkontor och eventuellt en representant för LAG. Därefter får ni ett bekräftelsebrev på inkommen ansökan med en preliminär bedömning gentemot grundvillkoren. Om projektet inte bedöms passa in i Leaderområdets strategi så får ni information om detta. Om projektet klarar den preliminära bedömningen av grundvillkoren så välkomnas ni att skicka in en Steg 2- ansökan. Den slutliga bedömningen av om projektet uppfyller grundvillkoren gör LAG.

Steg 2

Ansökan sker via e-tjänst hos Jordbruksverket, och utgår från Steg 1-ansökan. Logga in och registrera den som Steg 2, då kommer ni att kunna fortsätta med ansökan utifrån frågor i systemet och informationen i ert bekräftelsebrev. Lathunden kan vara till er hjälp, även sidan med vanliga bilagor. Leaderkontoret kommer att se och handlägga er ansökan från Steg 2. Hela Steg 2-processen präglas av dialog. Leaderkontoret kommer att begära in kompletteringar och underlag om något är otydligt eller saknas. Bifoga offerter, aktivitetsplan, kostnadsberäkningar och dylikt till Steg 2. Det kan vara så att vissa planerade aktiviteter eller utgifter inte är stödbara, och då kan den sökande behöva ändra delar av ansökan i dialog med Leaderkontoret. När Leaderkontoret bedömer ansökan som färdigkompletterad och tydlig så kan er ansökan behandlas i LAG.